030516

Kjære medlemmer

Helikopterulykken og veien videre. Den tragiske ulykken på fredag går sterkt inn på oss alle. Først og fremst på de som ikke fikk sine kjære hjem fra arbeidet på sokkelen. Tapene og sorgen skal bearbeides og veien videre skal startes med ufattelig endrede forutsetninger. Da er det godt å lese om den støtten pårørende får gjennom ulike tiltak fra arbeidsgiver, lokalsamfunn, familie og venner.

For oss som jobber i denne bransjen er ulykker med helikopter spesielt vanskelig å forholde seg til. Helikopteret er selve livsnerven i det å jobbe på installasjoner på sokkelen. Ikke bare som befrakter til og fra jobb, men også som prioritert evakueringsmiddel. Som hovedelement i «søk og redning» (SAR), er helikopteret det vi først og fremst er avhengig av i vårt daglige virke. Mange spørsmål skal stilles og mange svar skal gis for å unngå at dette skal skje igjen. I påvente av svarene, som skal redusere risikoen, er vi nødt til holde hjulene i gang. Vår bedrift har avklart med vår leverandør av helseforsikring at våre ansatte kan få hjelp der til å bearbeide reaksjoner etter ulykken.

Kontaktinfo: 
Innenfor ordinær åpningstid 08:00 – 17:00
800 83 313 tastevalg 3 (for psykologi)
Kundene får hjelp til ordinær psykologi, krisepsykologi og Psykologi Topp rådgivningstjeneste
 
Utenfor ordinær åpningstid 17:00 – 08:00
800 83 313 tastevalg 1 (Infomelding om at vi har stengt, men dersom det gjelder krise eller rådgivning, tast 1)
Kundene får hjelp til krisepsykologi og Psykologi Topp rådgivningstjeneste (24/7)
 
Ved kontakt med Storebrand må bedriftens avtalenummer 1111039 oppgis

Regelverk og kultur. Sammenlignet med britisk sektor i Nordsjøen har vi hatt en mye lavere frekvens på ulykker av denne art. Statistikken viser at fra tidlig nittitall til og med 2015 har de hatt hendelser hvert 3.år mens vi har kun hatt Norneulykken i 1997. 51 personer har i denne perioden mistet livet på britisk sokkel. 12 i Norneulykken. Regelverket er det samme. Vi er ikke i tvil at vår kultur med sterke fagforeninger og aktører i toparts- og trepartsforholdet er en viktig faktor for sikkerhet på sokkelen.  Det beste vi kan gjøre er å slutte opp om fagforeningene som aktivt står på for vår sikkerhet. Mere om risiko og kultur: http://frifagbevegelse.no/nyheter/statoils-helikopteravtaler-truer-sikkerheten-for-ansatte-mener-industri-energi-6.158.366304.23ac2898e3
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!