130516

Kjære medlemmer

Lærlinger og arbeidsvilkår. Atter en gang må vi benytte ukebrevet til å dementere utspill fra ledelsen. Siste uke har vi blitt bombardert av hissige boresjefer, som har blitt informert om at det er Oljearbeiderforeningen sin skyld at bedriften ikke har tatt inn nye lærlinger. For det første. Det er bedriften som tar inn lærlinger – ikke fagforeningen. Vi har hatt to runder med bedriften i år for å rydde opp etter bedriftens tariffbrudd ved forrige inntak av lærlinger. Vi ble gjort kjent med av våkne tillitsvalgte at lærlingene hadde vilkår som lå langt under minstekravene i tariffavtalen. Til og med årstimeverket var høyere enn avtalt. At bedriften velger og ikke å ta inn nye lærlinger fordi Oljearbeiderforeningen tar opp brudd på tariffavtalen sier litt om kompetansenivået til vår daglige ledelse. Det er tydelig at det er arbeidstidsforkortelsen ved innføringen av 2/4 de vil til livs. Årstimeverket på 1460 timer var opp og avgjort ved tariffoppgjøret i 2006. Å komme 10 år etterpå å snikinnføre et årsverk på 1582 er rett og slett utilbørlig.

 

Når det er sagt så ser også vi at det er et visst behov for en grad av fleksibilitet for at lærlingene skal greie å oppfylle opplæringsplanen sin. Vi ser mange muligheter innenfor gjeldende avtaler for å løse dette, men da koster det for mye. Vi kan ikke være med på at det å lære opp nye fagarbeidere kun skal sees på som en utgift. Da er vi på ville veier. Oljearbeiderforeningen var i sin tid den store pådriveren for at bedriften skulle bli opplæringsbedrift. Vi syns det er skammelig at spørsmålet om lærlinger skal bli til et økonomisk problem. Holder vi det økonomiske aspektet unna, er løsningen såre enkel. Skulle det vise seg at avtalt årstimeverk ikke er tilstrekkelig for å fullføre opplæringsplanen så er det bare å utvide læretiden. Rørleggerfaget gjorde dette for noen år siden, uten noen store motforestillinger fra partene. For øvrig er det dårlig opplæring av nye ungdommer å starte arbeidslivserfaringen med tariffbrudd.

 

Gladmelding. Vi oppnådde denne uken enighet med bedriften vedrørende tolkning av bestemmelsene for «pappaperm» offshore. Dette betyr at bedriften vil endre praksis slik vår redegjørelse på hjemmesiden sier. ( Der er avtalen tatt inn under fanen- ofte stilte spørsmål-) Klubbstyret konstituerte seg selv denne uken. Undertegnede takker for fornyet tillit, Fullstendig konstituering, (fordeling av verv), vil bli tatt inn i årsheftet senere og lagt ut på hjemmesiden vår.

 

Klubbleder

Tore Hegerberg

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!