200516

UTTALELSE

 Sikkerhet for oljearbeideren.                                                                                      Bergen 19.mai 2016

 
Helikopterulykken 29.april, hvor 13 kollegaer i bransjen mistet livet, har på ny skapt utrygghet for de som jobber på sokkelen. Oljearbeiderforeningen avd. 10 Industri Energi krever at våre medlemmer skal være trygge når de flyr helikopter til og fra jobb. Vi skal ikke spekulere i årsakene til ulykken, men på dette tidspunktet er det helt klart at flytypen, som var involvert, blir stående på bakken inntil årsakene er kjent og de nødvendige tiltak er utført.
 
Oljearbeiderforeningen avd.10 har videre sett en uheldig utvikling i bransjen, hvor krav til kostnadskutt og effektivisering har påvirket risikobildet negativt. Selv Petroleumstilsynet (Ptil) har med sin årsrapport påpekt det samme. Samtidig har Oljearbeiderforeningen fått inn et økt antall bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer, som går på økt risiko for ulykker. Den største bekymringen er skapt gjennom nye kontrakter, som inneholder stadig nye krav til leveranser, straffereaksjoner og prispress. Det sparkes nedover i bransjen og det er på tide at tilsynsmyndighetene ser nærmere på kontraktsregimene. Fagforeningen er på ingen måte motstander av effektivisering. Snarere tvert i mot. Men når våre medlemmer opplever at stoppeklokken er det ledende verktøy i boreoperasjonen, så er vi på ville veier. 
 
Vi registrerer også et økt press på leverandørene ved at anbyderne blir satt opp mot hverandre på det vi vil kalle utilbørlig utnyttelse av markedsposisjonen. Når en operatør har omtrent 80% av markedet i bransjen er det fare for at denne utøver for stor innflytelse i negativ retning. 
 
Oljearbeiderforeningen mener fortsatt at det er den som har skoen på som kjenner hvor det trykker. Arbeidstakermedvirkning har alltid vært vårt bidrag til å få med nærhetskunnskap og erfaringer i videreutvikling. Vi har over tid sett en økende tendens til at arbeidstakermedvirkning blir oversett og opplever nå at operatøren ser på rammeforskriften som veiledende. Ledelsen i kontraktørselskaper blir tvunget til å undergrave topart-samarbeidet i anbudsrunder, der anbyderne settes opp mot hverandre i kampen for tilværelsen. 
 
En god sikkerhetskultur skapes gjennom godt samarbeid mellom partene i bransjen. Regelverk er null verdt om ikke samarbeidskulturen opprettholdes og videreutvikles.
 
Det går en grense for akseptabel risiko. Det er alle aktørers plikt å tilse at denne ikke overskrides. 
 
Oljearbeiderforeningen avd.10 Industri Energi mener at denne grensen nå er nådd. 
 
Styret i Oljearbeiderforeningen avd.10
Industri Energi
Klubbleder
 
Tore Hegerberg