030616

Status tarifforhandlingene

Bransjeavtalen (Individuelt avlønnede) er ferdig. Som kjent gis det ikke generelle tillegg sentralt så det må vi ta ut lokalt. Lokale forhandlinger er satt til 16. og 17. august. 
 
Landbaseavtalen. Her ble det brudd i forhandlingene, Motparten ville verken gå med på opprettholdelse av kjøpekraften eller å øke minstelønnssatsene. Mekling er satt til 16.og 17. juni. 

Borebedriftsavtalen. Her ble det brudd etter svært kort tid. Motpartene åpnet med og ikke å tilby noe som helst. Ei heller ville de følge innretningen på fronfagsmodellen. Da var det ikke noe mer å forhandle om. Mekling her er satt til uke 26, mest sannsynlig 29. og 30. juni.

Oljeserviceavtalen starter forhandlingene på mandag.
 
Vi tar også med at det er brudd på NR-avtalen, som flyteriggene har. Her har ikke vi i dag noen medlemmer, men kjekt å vite hva som foregår. Her er mekling satt til 20.juni.
 
Som dere ser er det mange brudd i år. Noen av dem er svært utfordrende. (les stor streikefare). Dette på grunn av at motpartene nekter å følge spillereglene. En av de viktigste er å følge frontfagsmodellen, som legger føringer for alle andre oppgjør i privat sektor. I år ble rammen for frontfaget satt til 2,4 %, som vi sikre kjøpekraft for medlemmene. Når Norsk Olje og Gass ikke forholder seg til dette så får riksmeklingsmannen en tøff oppgave å bygge et anbefalt forslag til løsning. I forhandlingene på Bransjeavtalen fikk vi med en forpliktelse om at lokale forhandlinger skal «avspeile» frontfagsmodellen. Dette vil hjelpe oss bra da vi i år har streikerett.
Plassoppsigelse for alle våre medlemmer på borebedriftsavtalen er sendt. Vi kommer tilbake med oversikt over plassfratredelsene (hvem som faktisk blir tatt ut) når meklingene starter.
 
Det er ganske provoserende at operatørene gir sine ansatte bonuser på opptil 2 månedslønner + lokale tillegg, samtidig som forpleining og boring blir avspist med smuler. Det er kanskje på tide at våre medlemmer diskuterer nærmere streikeviljen sin. Skal vi oppnå noe så må vi vise muskler.
 
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!