090616

Tarifforhandlingene

Denne uken forhandlet vi på Oljeserviceavtalen. Forhandlingene gikk veldig tregt da det var stor avstand mellom partene. Etter to dager og en lang kveld ble vi enige om å utsette forhandlingene til etter meklingen på NR-området og OBF, (Operatør boring og forpleining). Vi har få medlemmer på Oljeserviceavtalen og disse er i tillegg individuelt avlønnede. Vi mener at det er riktig av partene å utsette forhandlingene da det er viktige prinsipielle spørsmål som ligger på bordet. Da er det fordelaktig at det er de store områdene som tar disse først.
 
Status i dag er at om meklingen på NR-avtalen ikke fører frem så er det streik der etter meklingens slutt 21..juni. Våre medlemmer kan bli berørt av denne konflikten ved at vi blir tredjepart. Vi vet forbundet har varslet plassoppsigelse for medlemmene på Safe Scandinavia så her kan de av våre som jobber der, bli berørt. Vi vil komme tilbake til dem med mere info når det nærmer seg.
 
På OBF er meklingen satt til 30.juni og 1. juli. Her har forbundet meldt plassoppsigelse for alle medlemmene våre. Hvem som faktisk blir tatt ut, (Plassfratredelse), vil vi komme tilbake til. Likeså vil vi sette opp streikevaktlistene når det nærmer seg.
 
Begreper: Plassoppsigelse er varsel om hvor mange medlemmer vi kommer til å ta ut i streik. Dette er et forhåndsvarsel som må gis minst 14 dager før eventuell streik.
Plassfratredelse er en oversikt over navngitte medlemmer som tas ut i streik og plassfratredelse må meldes minimum 4 dager forut for mulig streik. Antallet kan være alt fra 1 medlem til alle det er varslet plassoppsigelse for.
 
I skrivende stund har jeg ikke oversikt over plassoppsigelsen på Landbaseavtalen, som skal mekle 16. og 17. juni. Dette får vi komme tilbake til.
 
Felles for bruddene er arbeidsgivers motvilje mot å følge spillereglene for frontfagsmodellen.
 
NULL ER TULL
  
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
  
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!