140616

Ekstraordinært ukeinfo

Det skjer så mye om dagen at vi ser oss nødt til å sende ut litt ekstra informasjon i dag. Nå har vi også fått status på plassoppsigelsene på Landbaseavtalen, som vi nevnte før helga.
 
 Vår avd. 92 RDS er ikke plassoppsagt, og vil dermed ikke bli tatt ut i streik, om meklingen den 17.dm. ikke fører frem. Her har forbundet sagt opp plassene til medlemmer som jobber på basene. Våre ansatte på Mongstad er tilknyttet Bransjeavtalen, og vil dermed ikke bli berørt direkte. På den annen side kan medlemmene på Mongstad bli berørt som såkalt tredjepart, men da skal mye slå inn først. Derfor de betingete permitteringsvarslene fra Personalavd.  i dag.
 
Gullfaks C. Stansen forlenges. Som tidligere meddelt har stansen på Gullfaks kunne medført saklig grunnlag for noen permitteringer. Et godt arbeid fra bedriftens side har ført til at ingen ble fysisk permittert. Godt jobba. Oppstarten etter stansen vil ta noen uker lengre enn først antatt, og vi ble enige med bedriften forrige uke at perioden forlenges med 1 mnd. fra 14. juni. Faren for permittering er, slik vi ser det, større nå enn den var i 60-dagersperioden. På grunn av skiftordningen vår kan vi også risikere at noen blir permitterte ut over 14. juli. Vi har blitt enige med bedriften om at størrelsen på vikarpoolen økes for å unngå permitteringer. Så er vi enige om at det ikke skal brukes midlertidige ansatte og overtid så lenge noen er permitterte. Dette må selvfølgelig veies opp mot grunnlaget for overtid og/eller bruk av midlertidige ansettelser. For å gjøre jobben vår er vi avhengige av å få inn melding om overtidsbruk og vikarbruk. Med overtidsbruk mener vi tid til å erstatte noen, og ikke ekstraordinært arbeid i forlengelsen av skiftet. All bruk av ikke fast ansatte må meldes til oss, så skal vi vurdere om dette er i tråd med gjeldende regler, avtaler og lover. Bruk E-postadr.  post@oaf.nu 

Vi kommer tilbake med melding til alle når førstemann er permittert. Fra den meldingen ber vi om at først og fremst tillitsvalgt og VO sender inn melding om vikarbruk. Husk å opplyse hvilken stilling det omhandler. Det er grunnlag for å permittere om innleien gjelder en kompetanse den permitterte ikke innehar.

Suppleringsvalg til Forbundsstyret. Oljearbeiderforeningen er tilbake i Forbundsstyret. Vår egen Thomas Pedersen ble valgt inn på landsstyremøtet i går. Thomas erstatter Harald Hæreid som har sittet som medlem fra gruppen «ledende stillinger». Vi gratulerer Thomas med tilliten og gratulerer Harald med ny jobb i forbundet.  
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!