230616

Ukebrev

Permittering i RDS avd.92. Vi har denne uken drøftet ordresituasjonen for offshorgutta i RDS. Partene er enige om at det er grunnlag for å permittere hele, eller deler, av mannskapet. Varsel om permittering vil derfor gå ut til alle i dag. Permitteringsbevis vil sendes hver enkelt når de etter hvert ikke kan sysselsettes, og samtidig har blitt nullstilt på årstimeverket. Ved utvelgelse av personell vi ansiennitetsprinsippet legges til grunn. Avvik fra ansienniteten vil bli drøftet med oss i hvert enkelt tilfelle. Varigheten er det på nåværende vanskelig å tidfeste.
 
 
 
NR-avtalen, (Industri Energi og Norges Rederiforbund) var denne uken inne til mekling hos riksmeklingsmannen. Vår observatør i forhandlingene, Jan Inge, melder om særdeles vanskelig mekling. Det er tøffe tider i rederinæringen og angrepene(kravene) mot etablerte rettigheter var store. Resultatet ble at begge parter frafalt de tekniske kravene på avtalen og ble enige om et generelt tillegg på 0,5 % og en utvidet fortrinnsrett ved oppsigelse til 2 år. Se www.industrienergi.no for fullstendig protokoll.
 
 
Neste uke er det klart for mekling på OBF,(Operatør, Boring og Forpleining). Her er de store selskapene bedre stilt enn rederiene, så her bør det være muligheter for å ta ut en større andel av overskuddene. Oljearbeiderforeningen mener det er utidig at arbeidsgiverne benytter seg av lavkonjunkturen for å presse ned lønnsnivået, mens eierne beriker seg store utbytter og feite lønnsøkninger. Vårt syn er klinkende klart: Vi forholder oss til frontfagsmodellen, som retningsgivende, og der hvor det er millionoverskudd skal vi ha vår del av verdiskapningen.
Meklingen starter 30.juni kl10.00 og avsluttes ved midnatt natt til lørdag 3. juli
 
Klubbkontoret prøver å tilpasse ferieavvikling til meklinger og eventuelle konflikter. Torild går på ferie fra helgen. Jan Inge og Tore avventer mekling, og blir det ikke streik, så går vi ut på ferie 11.juli.
 
 
Med ønske om en konfliktfri helg
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!