290616

Fare for streik.

Streikeforberedelser. Her på kontoret arbeides det med forberedelser til en streik som vi håper å unngå, men det er dessverre et nødvendig onde når situasjonen er som den ser ut til å være. Så vi vil nå informere litt om streikefaren til helga. Meklingen starter på torsdag og vil pågå til fredag kl. 24.00. Som vanlig kan vi nok regne med noe mekling på overtid, men faren for streik gjelder fra dette tidspunktet. Streikefaren er stor. Som kjent skjedde bruddet umiddelbart etter forhandlingsstart ved at motparten signaliserte motvilje mot å følge retningslinjene for frontfagsmodellen. I stedet ville de ha et null-oppgjør. Dette var for oss ikke noe å forhandle om og brudd var et faktum. I ettertid er vi blitt gjort kjent med motpartens kravliste. Denne inneholder store forringelser, (les bortfall), av allerede tariffestede rettigheter. Dette er selvsagt noe vi ikke på noen måte kan imøtekomme. Dermed går vi inn i meklingen med usedvanlig stor avstand mellom partene, og derfor kan det bli meget stor sannsynlighet for at vi vil bli presset til å gå i streik. Hva gjør vi. Klubbkontoret holder nå på å sette opp lister over omfattet personell og har sendt navnelister til forbundet. Alle våre medlemmer på borebedriftsavtalen er plassoppsagt og alle vil være omfattet av en streik allerede ved streikestart. Vi har en god dialog med bedriftens ledelse, og vi har hatt uformelle møter hvor vi har drøftet praktiske forhold rundt nedstengning og sikring av brønn. Hvilke retningslinjer som avgjør sikkerhetsbemanning og utvelgelse av disse. Det viktigste for dere nå er å påse at operasjonen går som normalt, etter plan, frem mot en eventuell streik. Altså: Det skal ikke endres på boreplaner, eller forseres noe med tanke på en eventuell konflikt. Derfor oppfordrer vi hver enkelt tillitsvalgt til å etablere en god dialog med boresjefen med tanke på dette. Streikevakter. Vi vil fortrinnsvis sette opp streikevakter av de som er i sin oppholdsperiode. På lørdag og søndag har vi fått hjelp av forbundssekretærene for å bemanne heliporten. Fra mandag vil vi dra veksler på de som etter nedstenging kommer i land fra riggene. Vi vil fortrinnsvis benytte oss av medlemmer med kort reiserute og minimal kostnad. Hver enkelt vakt vil bli kontaktet personlig. Sammenligninger i bransjen. Til stadighet blir problemene i flyteriggmarkedet brukt mot oss i et forsøk på å svekke våre avtaler og lønnskrav. Vi må nesten få lov til å gjøre oppmerksom på at vi på langt nær er rammet på samme måte som disse. Vi leverer fortsatt resultater i hundremillioners klassen og forhandler sammen med operatøransatte som får bonuser på drøyt 20.000,- i snitt – UTEN Å BE OM DET. Klubbleder Tore Hegerberg Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo29.06..2016.pdf