070716

Streiken ble avverget.

 

Streik på Borebedriftsavtalen ble avverget på lørdag. Forbundet godtok resultatet og det vil ikke bli sendt ut på uravstemming.
Her følger hovedpunktene fra avtalen. (riksmeklingsmannens møtebok):
 
1.Generelt tillegg på 9100,- til alle + 3118,- til boring og forpleining, (etterslep iht. 4A,2b)
2. Tårnarbeider flyttes fra lønnsgruppe B til lønnsgruppe B1.
3 Skift- og nattillegg økes med 1,50 pr.time til kr.69,-  Konferansetillegget økes med 1,50,- til 88,- pr time.
Videre nevner vi at det ble enighet om tre utvalgsarbeid som skal gjøres i perioden. Disse skal se på kostnadsutfordringer i bransjen, utrede innbetalingen til OSO. (loss of license), og drøfte minimumsstandard for tillitsvalgte innen områdene, både når det gjelder tid til arbeidet og sikring mot tap av inntekt.
 
Alt i alt et oppgjør vi må se oss fornøyd med. Deres streikevilje og strategien om å ta ut alle i boring var en sterk faktor for å komme til enighet. Takk for deres kampvilje for å sikre reallønna.
 
Brudd i Oljeservice. Onsdags morgen ble det også brudd i forhandlingene på Oljeservicavtalen. De har fått alle de horrible kravene fra NOG, som vi fikk presentert på de andre avtalene. Her har vi 5 medlemmer innen Well Service , som kan bli rammet av streik. Vi jobber nå med å finne ut om det er hensiktsmessig å ta ut disse 5 i evt. streik.
 
Samtidig drøftet vi i går ordresituasjonen i RDS. Det blir vanskelig å unngå permitteringer. Ordreboken er slunken og lite potensiale i sikte. Det er god kontakt med fagforeningene og vi har god dialog om utvelgelse og antall.
 

Oppe i alt dette prøver vi å avvikle ferie på klubbkontoret. Det har vært en særlige krevende vår og forsommer for de tillitsvalgte. Mye er gjort, og det er også mange saker som ikke har fått en tilfredstillende løsning. Vi lover å komme sterkt tilbake i august. Kontoret vil være helt ubemannet i fjorten dager fra helga, og klubbleder og nestleder vil forsøke å hvile mobiltelefonene sine. I alle fall når de befinner seg i utlandet.
 

Med ønske om en herlig sommer til dere alle.
 

Klubbleder
 
Tore Hegerberg
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!