050816

Ukeinfo

 Vi er midt i «Hoinndagan» og kontorene på Espehaugen begynnes å fylles igjen etter ferien. På grunn av tøffe lønnsforhandlinger på forsommeren ble vi nødt til å avvikle ferien samtidig på klubbkontoret. Mange av dere har ikke fått svar på henvendelsene deres. Vi jobber nå med å komme ajour på disse og på mandag er vi alle på plass igjen.

 
 
Permitteringer i RDS avd.92. De første dagene denne uken gikk i stor grad med til å rydde opp i feil og uklarheter i forbindelse med permitteringene. Avdelingsleder har innkalt til felles telefonmøte på onsdag 10.august med alle de berørte. Oljearbeiderforeningen er også invitert og dette setter vi stor pris på. Her vil eventuelle gjenstående spørsmål gjennomgås og informasjon om framtidsutsiktene vil bli gitt.
 
 
Ny kontrakt. Fra å forholde oss til rykter ble vi i et møte denne uken gjort muntlig oppmerksom på endringer i bemanningen på Statoilkontrakten. Ryktene om bortfall av assisterende tårnmann, operasjonsplanlegger og innføring av riggleder ble nevnt. Dette er så store endringer i bemanningen at vi etterlyser hovedavtalens krav om drøftinger. Her vil vi drøfte om beslutningsgrunnlaget er i henhold til forskriftenes krav. Dermed er også ryktet om at Oljearbeiderforeningens velsignelse av endringene, gjort til skamme.
 
 
For å lette saksbehandlingen på klubbkontoret ber vi om at medlemmene vedlegger relevant informasjon ved henvendelser. F.eks. Gjelder det manglende lønnsutbetaling må vi ha kopi av både lønnsslipp og timeliste. Også en beskrivelse og eventuell datofastsettelse. Dess mere informasjon – dess raskere saksbehandling.
 
 
Sykefravær. Vi opplever et økende sykefravær i bedriften. Vi får meldinger om tiltak som er iverksatt for å redusere dette. Dessverre er ikke Oljearbeiderforeningen involvert i disse tiltakene, men stemmer det at vi skal gå «short», i stedet for å dekke opp, så kan ikke vi se at dette vil virke positivt på nærværet. Vi vil ta oss inn på dette når vi får det bekreftet.
 
 
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!