150916

Ukeinfo

Lønnsoppgjøret for landansatte, mellomledelse offshore og Riggledelse offshore er i havn. Resultatet ble en ramme på omtrent 2,5%. Denne er fordelt som kronetillegg til hver enkelt sin grunnlønn. Like viktig  for oss i år var å få på plass lokale særavtaler for mellomledelse og riggledelse. Dette har vi greid. Avtalene er stort sett identiske med Ledernes avtaler, men nå har vi forhandlingsretten for disse på egne hender. Alt tatt i betrakning så er vi fornøyd med oppgjøret. Det er selvfølgelig ikke greit å registrere at vi ikke får til en reallønnsøkning, men vi må også ta inn over oss situasjonen i bransjen. Dette var ikke året for de store uttellinger.
 
Nye kontrakter fra 1.oktober. Vi har tidligere informert om hva vi vet om disse. Det er svært lite. Vi har konsentrert oss om endringer i bemanning og etterlyst kompenserende tiltak. Det har tatt tid å få den nødvendige innsyn i modellen, men vi er nå i dialog med ledelsen om dette. Det er bare å beklage at det er et stort gap i informasjonen rundt dette.
 
Tv-konferansene. Denne uken gikk det ut invitasjon til alle tillitsvalgte om deltakelse. Nytt av året er at det arrangeres 2 konferanser. På denne måten skal alle ha mulighet å delta på en av dem.
Er du tillitsvalgt og ikke har mottatt invitasjonen denne uken, så ta kontakt så fikser vi det. Vår eminente sekretær er sykemeldt og det kan være hull i adresselistene våre på grunn av nyvalg etc. Likeså vil det kanskje være noen som får invitasjonen, som selv ikke er tillitsvalgt lenger. Vi ber også om at disse gir lyd fra seg så vi får sendt til riktig person.
 
Permitteringer. I tillegg til de pågående permitteringene i RDS avd 92, er det også en viss overtallighet i landorganisasjonen. Vi har drøftet dette med ledelsen denne uken og vi ser at det er et avtalemessig grunnlag for permittering. Vi vil drøfte utvelgelse neste uke.
 
Permitteringene i avd.92. De fleste permitteringene er avbrutt for å ta noen jobber som dukket opp. Dessverre er ikke utvelgelsen i henhold til avtale. Vi jobber med å forfølge disse sakene.
 
Et lite sitat fra Albert Einstein:  « En tåpelig tro på autoritet er sannhetens verste fiende. For å straffe meg for min forakt for autoriteter har skjebnen gjort meg selv til en autoritet»
 
God helg
 
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!