010806

Kredittilsynet og Finansdepartementet vil stoppe NOPEFs drift av erstatningsfond


Burde det være flere som skulle leve farlig

Sier nei til oljearbeidernes solidaritetsfond

Er det dette som er det alternativet vi stemte på????

Utdrag av artikkel:


- Vi kan ikke oppfatte dette på annen måte enn at myndighetene vil frata fagbevegelsen retten til å drive solidaritetsfond for medlemmene, sier NOPEF-leder Leif Sande etter at Kredittilsynet og Finansdepartementet vil stoppe NOPEFs drift av erstatningsfond for tap av helsesertifikat.

 

 

Les hele artikkelen her:

http://www.nopef.no/art.asp?id=12930

 

henning@oaf.nu