230916

Ukeinfo

 Streik på Oljeserviceavtalen.

 
Meklingen på denne avtalen førte ikke frem natt til onsdag. Norsk olje og gass viste ingen vilje til å komme oss i møte med våre moderate krav. I stedet prøvde de å presse oss til å godta det dårlige resultatet som SAFE har forhandlet fram tidligere. Industri Energi har målrettet jobbet for å utligne forskjellene mellom Operatør, Boring og Forpleining (OBF)  og Oljeseviceavtalen.(OSA)  Dette ble torpedert da SAFE godtok et latterlig dårlig resultat. Et resultat som økte forskjellene i disfavør Oljeservice. For mere info oppfordres du til å se filmen som er lagt ut på hjemmesiden; www.industrienergi.no
Vårt klare mantra er at oljearbeidere er like mye verdt, uansett om de arbeider i OBF eller  OSA.
 
Vår bedrift har få medlemmer på Oljeserviceavtalen, hvor alle er individuelt avlønnet, på et anstendig nivå. Våre medlemmer er derfor ikke tatt ut i streik. Vi har for våre medlemmer fremforhandlet en lønnsramme på ca. 2,5% som er et hav bedre en det SAFE har gått med på.
 
I første omgang er det 300 medlemmer som er tatt ut. Opptrapping blir fortløpende vurdert. Vis solidaritet med våre kollegaer i Oljeservice. De fortjener det samme som oss.
 
Tillitsvalgtkonferansen. Påminnelse. Det er i skrivende stund kommet inn svært få påmeldinger til konferansene. Selv om fristene ikke er gått ut så er det viktig for klubbkontoret får inn svar så tidlig som mulig. Dette for å kunne planlegge konferansen best mulig med tanke på innhold og gjennomføring. Husk også at det er første gang vi gjennomfører to konferanser, for at flest mulig skal ha anledning å møte på en av dem. La ikke invitasjonen ligge og drukne blant reklamen. Svar.
 
Lønnsendring. I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen i 2012 skulle de som kom over fra Archer, etter loven, gå på sin «gamle» tariffavtale frem til den ble fornyet i 2014. Oljearbeiderforeningen forhandlet frem en lokal avtale om å fryse lønnen inntil borebedriftsavtalen tok igjen NR for disse. Bedriften har tatt seg til rette å sette alle over på borebedriftsavtalen fra 1.juli i år, selv om det for de fleste medfører en lønnsnedgang. Vi har bedt om møte på dette neste uka, hvor vi vil kreve avtalen opprettholdt, med dertilhørende etterbetaling.
 
 
God helg
 
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!