131016

Ukeinfo

 Ukebrevene kommer ikke så regulært for tiden. Dette skyldes et stort arbeidspress og en flom av negative saker, som vi ikke ønsker å uttale oss om i det åpne rom. Vi ønsker ikke å fyre opp den frustrasjonen som rår og velger derfor å la det mest negative ligge, og om mulig benytte andre kanaler til nødvendig informasjon om disse.

 
 
Det mest gledelige denne uken var at Oljesevicestreiken ble avsluttet med et resultat begge parter kunne enes om. Denne streiken viser på det sterkeste at det er viktig å stå sammen, og det er ikke alltid pengene er det viktigste. Noen ganger må man sette foten ned når motparten prøver å sette fagforbundene opp mot hverandre. Heldigvis lyktes de ikke denne gangen, heller.
 
 
Den første av tillitsvalgtkonferansene ble gjennomført tirsdag og onsdag i Bergen. 15 tillitsvalgte og gjester hadde 2 dager med påfyll og nyttig informasjon. Fast gjest fra Sparebank 1, Knut Marius Dale dro oss gjennom våre kollektive og personlige forsikringer, samt Oljearbeiderforeningens egne personalforsikringer. Og for å sitere en deltager,- jeg skjønner ikke at folk kan stå utenfor , når vi har så gode og billige ordninger-.  Fra forbundet stilte forbundssekretær Øyvind Hopland. Han jobber til daglig med NR-området og har tolkningsforetrede på «verdens beste tariffavtale», som NR-avtalen kalles. I og med at vi har søkt NR-avtalen gjort gjeldene på de nye jack-up’ene så var dette midt i blinken. Begge gjestene har gode formidlingsevner og ble applaudert kraftig etter endte foredrag.
 
 
CRI-tvisten. Endelig ble det fremgang i denne gamle saken. Tvisten om avlønning av CRI-oppgavene har tatt tid, men denne uken ble saken behandlet mellom Industri Energi og Norsk Olje & gass. Dessverre ble det ikke oppnådd enighet og saken går nå videre til vurdering hos juristene. Vi hadde håpet på en imøtekommelse på denne, da det står om forståelsen på en lokal protokoll.
 
 
God helg
 
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!