181116

Ukeinfo

Pensjon NR. Vi har over tid forsøkt å innhente informasjon om pensjon for å rådgi våre medlemmer som vil gå over fra NOG-avtalen til NR-avtalen. Det har vært så mange usikkerhetsmomenter at vi fremdeles må be om at noe av det påfølgende ikke er dekkende for alle.
Det som er klart er at NR-området har avtalt overgang fra ytelsesbasert pensjon til innskuddsbasert. Dermed skal alderspensjonen fra 67 år være på plass og forutsigbar. Dette betyr at NR får en avtalebasert innskuddspensjon med 3% og 15% innskudd. (3% inntil 7,1 G og 15% for inntekten ut over 7,1G). Avtalen på NR inneholder også en kompensasjonsordning for de som kommer dårligere ut, men denne får ikke våre medlemmer nyte godt av. Når du sammenligner med vår pensjon så husk at vi har en «egenandel» på 2% av innskuddene.
 
Utfordringen er tidligpensjon. NR har ikke AFP, men tidligpensjon for sjømenn fra 60 år. For å ta del i denne må du ha minimum 150 mnd. fartstid på båt eller flyter. Dvs. at de som nærmer seg 50 års alder ikke vil oppnå sjømannspensjon og gå glipp av AFP. Nå er det mange av våre medlemmer som har med seg fartstid fra tidligere, og dette må hensynstas. Uansett må det nevnes at 150 mnd. fartstid gir en dårlig utbetaling. Det må atskillig flere måneder til for å gi det samme som AFP. Håper at dette kan hjelpe på noen av spørsmålene dere har. Alt dette avhenger av hva som i fremtiden skjer med AFP og Sjømannspensjonen. Sjømannspensjonen er lovbestemt og politisk besluttet. AFP er avtalebestemt, men den er også under press. Hvordan dette vil slå ut om noen år er det umulig å si noe om.
 
Ansiennitetsspørsmålet er også viktig for mange som teller på knappene. Bedriften har sagt at man får med seg ansienniteten begge veier. Dette høres veldig bra ut , men vi må da spørre om hva dette betyr. Slik vi forstår svarene så langt så må det være lønnsansiennitet som menes. Altså at du får med deg lønnsansiennitet og firmaansiennitet ved overgang begge veier. MEN ikke konkurranseansiennitet ved eventuell nedbemanning. Altså at en med lang ansiennitet i Drilling ikke kan kreve seg foran en i MODU ved evt. nedbemanning i Drilling, og vis versa. Den valgte selskapsformen vil ha betydning på dette. MODU blir et datterselskap for Drilling Norge AS. Det gjenstår å finne ut hvordan dette slår ut med hensyn til konsernansiennitet og konkurransekraft ved evt. fremtidige nedbemanninger. Vi fortsetter å søke informasjon rundt dette.
 
 
God helg
 
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!