290117

Kjære medlemmer

Det nye året ble innledet på en vanskelig måte for foreningen. Bedriften ville ikke imøtekomme oss med å forlenge avtalen for å ha Jan Inge på tid, på klubbkontoret. Han måtte reise ut som kranfører, og dette har gjort det svært vanskelig for oss. Den store saksmengden vi har for tiden er nesten uoverkommelig for bare 1,6 stilling. Mange av dere har måtte vente på henvendelser, og dette plager oss. Undertegnede har selv slitt med å komme ajour og tar nå en nesten 3 ukers ferie på Cuba. Imidlertid fikk vi Jan Inge inn på kontoret i mitt fravær, så hjulene skal holdes i gang. I mitt fravær: Husk å kopiere post@oaf.nu på mailer til meg så noen andre i styret kan ta tak i dem.
 
Vi avviklet årsmøtet 2. uka på januar. Nærmere 25 tillitsvalgte var samlet på Kielferja. Årsmøtesakene gikk greit, så vi fikk mye tid til aktuelle saker. Forbundssekretær Jørn Erik Bøe dirigerte årsmøtet på en topp måte og bidro selv med konstruktive tips om veien videre.
 
Årets styrevalg er i gang. Sist torsdag fikk vi pakket og sendt ut valgmateriellet til alle medlemmene . Det var en skjønn glede å pakke over 700 sendinger. For det betyr at vi nå har passert det magiske tallet. Vi har ikke vært så mange medlemmer siden vi het Transocean ASA i første del av 1990-tallet. Dette betyr igjen at vi kan forhandle om en stilling til på klubbkontoret.
Nå er det viktig at de nominerte får mange stemmer ved valget. Valgdeltakelsen de senere år har vært laber, og dette bekymrer oss. Det er ikke så mye vi ber dere om, så å bruke noen minutter på å avgi stemme bør være overkommelig. Husk også at svarfristen er kortere i år på grunn av Landsmøtet i forbundet i april. Vi ønsker å ha det nye styret konstituert, slik at de kan behandle Landsmøtesakene i begynnelsen av mars.
 
Et hjertesukk. Jeg skrev før jul om hvorfor vi har lagt om informasjonsstrategien i klubben. Det er ikke alt vi ønsker å dele med ikkemedlemmer og bedriftsledelsen. Så opplever vi at noen av våre medlemmer har videresendt mailen til ledelsen. Dette er veldig leit. Tenk deg om før du videresender en mail. Slike handlinger gjør at vi ikke kan være så åpne som vi ønsker, og dermed skade den jobben vi er satt til å gjøre.
 
Med hilsen
 
Tore Hegerberg, Tore
Klubbleder