090217

Ukeinfo

Valget til styret i Oljearbeiderforeningen er i gang. Valgmateriell er nå sendt ut til alle våre
medlemmer. Må være oss i hende innen 3.mars. Erfaring tilsier at om svarkonvoluttene med
stemmeseddel blir lagt til side så glemmes de. Svar så snart du kan så slipper vi å mase i flere
ukebrev fremover. Har allerede begynt å få inn en del stemmer, og med dem kommer det bøtter
og spann av feiladresserte konvolutter. Har sendt ut en del på nytt, men vær så snill alle sammen:

Når dere flytter/endrer adresse: Fortell det til oss slik at vi kan ha oppdatert kontaktinfo på den
enkelte. Send inn riktig adresse til post@oaf.nu så retter vi opp.

Valg av ansattes representanter til bedriftens styre er også i gang.
I disse dager skal dere ha fått informasjon om dette valget også. Nominasjonsprosessen blir i år
som forrige gang gjennomført pr. e-post. Nytt av i år er at avstemningen også skal gjennomføres
elektronisk. Her har bedriften kalt inn til møte med Oljearbeiderforeningens datautvalg, og vi er
enige om at det også bør fungere godt. Vi ble enige om en del prinsipper for gjennomføringen, så
som anonymitet og tidsplan.

Nominasjon til bedriftsstyret. Oljearbeiderforeningen har nesten i alle år frem til for to år siden
hatt de tre faste styrerepresentantene i bedriftsstyret. Det var imidlertid en meget effektiv
kampanje for å forrykke balansen (noen ville sagt ubalansen) slik at andre også skulle få
styreplass. Ikke et vondt ord om dem som nå har satt i to år, men OAF har tross alt flest
medlemmer, mest pondus og mest erfaring. Derfor er det utrolig viktig at vi nå kjenner vår
besøkelsestid, og stemmer inn våre kandidater. Disse er i prioritert rekkefølge:
Tore Hegerberg, Jan Inge Olsen, Kurt Honningsvåg, Reidar Undeli, Patrick Læret og Thomas
Pedersen.
Jeg vil innstendig oppfordre den enkelte til å først nominere og siden stemme på disse.

Omrokeringer i stillinger. Dessverre er det slik at når en rigg (Oseberg Sør) går i stans så blir det
nødvendige omrokkeringer av mannskapene. I denne situasjonen så er det godt å se at
ansiennitetsprinsippene blir fulgt og bedriften gjør en god jobb for å få alt så rett som mulig. Trist
for dem som blir truffet, men vi satser på at det ikke er veldig lenge før de er tilbake igjen der de
var.

Klubbleder har utvidet vinterferie i alle fall en god uke til og blir stort sett utenfor telefon og
internettsamband. Siden sist Hegerberg var på Cuba har de mistet en god gammel revolusjonær.
Vi tror at han nå er nede for å tilby dem en ny…Vår sympati går derfor fremdeles til familien
Castro. Vi får se om han kommer hjem☺
 
HASTA SIEMPRE COMANDANTE IN ABSENTIA
 
Nestleder
Jan Inge Olsen
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!