190517

Ukeinfo

Mangel på ukebrev. Det er veldig beklagelig å måtte meddele at vi ikke har vært flinke nok til å holde trykket oppe på ukebrevet i de siste månedene. Har ikke noen unnskyldning, men en relativt god forklaring. Det har seg nemlig slik at undertegnede rett før jul ble kastet hodestups i havet. Litt selvkritikk må vi selvsagt ta for at ikke vi fulgte opp mot slutten av min kontrakt og etterspurte forlengelse, men vi var faktisk av den oppfatning at denne konstellasjonen fungerte godt, og vi tok det derfor for gitt at den ville bli videreført. Slik gikk det, som de fleste nok vet, ikke, og derved ble arbeidsbyrden for vår klubbleder nesten doblet over natten. Ukebrevet ble derfor dessverre en av de tingene som ikke vi klarte helt å prioritere. Kan ikke love noen umiddelbar bedring, men et blaff i ny og ne skal vi klare.
 
 
Tendenser til slitasje på kontoret. Som nevnt i forrige avsnitt så er det et relativt høyt press på kontoret for tiden. Dette har dessverre medført at vår klubbleder har blitt sykemeldt på ubestemt tid. Jeg vil være veldig klar på at det etter min oppfatning er bedriftens manglende forståelse og utilbørlige press på en allerede overarbeidet posisjon som er årsaken til dette.
 
Undertegnede har i Hegerbergs fravær gått inn som leder og samtidig bedt bedriften om resurser til å fylle min da vakante stilling. I forkant av dette så har vi også sendt saken om ressurstilgang på klubbkontoret til Industri energi sentralt. Det er vi dessverre nødt til da bedriften i møter om saken unnlater å følge hovedavtalens bestemmelser og møter uten å ha fullmakt til å ta avgjørelser.
 
 
Vårens kommende aktiviteter. Mai og juni måned blir travle med hensyn til ekstern møtevirksomhet. Undertegnede vil være på reise frem til starten av neste måned. Det er forhandlinger med NOG, tilsyn hos P-Til, tariffkonferanse og forhandlinger på NR området for å begynne med noe. At vi stopper der og at det ikke det blir enda lengere forutsetter at ikke vi ender på Grensen 3 i Oslo (Riksmekleren). Juni begynner også å dra seg til med flere møter.
 
Torild vil holde fortet på kontoret, men jeg vil be dere om ikke å mase hull i hodet på henne om ikke dere får fatt i meg. Jeg vil svare på mail og telefon så mye jeg klarer og har anledning til, men ber om forståelse for at ikke jeg kan ta telefonen når vi sitter i forhandlinger. Send meldinger eller mail så vil jeg prioritere og svare så fort jeg kanJ
 
Har som tidligere nevnt bedt om ekstraressurser, men det har jeg enda ikke fått svar på. Det bør egentlig skje forholdsvis snart.
 
 
Fungerende klubbleder
 
Jan Inge Olsen
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!