300517

Ukeinfo

Tariffoppgjøret 2017
Det har i tiden 22. til 23. mai foregått forhandlinger mellom Norsk olje og gass (NOG) og Industri Energi (IE). Det er vel kanskje unødvendig å påpeke at rammene for årets oppgjør ikke var særlig store, men partene har likevel kommet til enighet om følgende:
Det gis et generelt tillegg på kr 12.500,- (inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon) pluss et etterslep på kr 1.264,-. Videre økes satsen for nattillegg til kr 69,50 og satsen for konferansetid ble satt til kr 89,50. I praksis betyr dette at den enkelte for en snau tusenlapp mer pr mnd. Overnevnte satser gjøres gjeldende fra 1. 6. 2017. Mange er nok skuffet over dette oppgjøret, men i mellomoppgjør, uten streikerett eller andre aksjonsmuligheter, lykkes det ikke IE å få mer ut av arbeidsgiverne.
 
Resurser på klubbkontoret:
Bedriften har midlertidig innvilget OAF noe ekstra resurser og undertegnede vil i tre uker hjelpe til med forefallende arbeid på klubbkontoret. Vi er som nevnt i forrige ukebrev inne i en svært hektisk periode og vi håper at denne avlastningen kommer medlemmene til gode.
 
Helikoptersikkerhet:
Helt til slutt vil jeg komme med en gledelig nyhet. 24. mai besluttet regjeringen å ikke innføre det felleseuropeiske helikopterregelverket Hofo på norsk sokkel. Det betyr at Norge fortsatt vil være en av de tryggeste plassene i verden å fly helikopter med en nasjonal kontroll og tilsyn med helikoptervirksomheten.
 
Fungerende Klubblederassistent
 
Patrick Læret
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!