150617

Ukeinfo - uke 24

Personellbehov

Som nevnt i siste ukebrev pågår det en prosess for å markedstilpasse vår totalbemanning. I den forbindelse har det dukket opp en del rykter, noe OAF innstendig ber sine medlemmer om å se bort i fra. Noen av våre medlemmer har blitt kalt inn til drøftelsesmøte før beslutning om oppsigelse tas. OAF har bistått og sørger for at medlemmenes interesser ivaretas og at bedriften følger de lover og normer som gjelder for slike prosesser.

Vi har gjentatte ganger bedt bedriften om å sende ut informasjon om denne prosessen, men så langt har det ikke kommet noe. Vi ser frem til at denne informasjonen kommer ut i løpet av kort tid.

 

Klubbkontoret

Mitt engasjement på klubbkontoret er over for denne gang, men jeg vil være tilbake i august dersom hovedtillitsvalgt fortsatt er sykemeldt. Det har vært en periode preget av mye møtevirksomhet og mye «kundebehandling». Det er kjekt å bli kjent med nye ansikter, men jeg skulle gjerne ønsket at disse bekjentskapene kom under andre omstendigheter. Jeg takker for den tilliten som er vist meg og håper og tror at medlemmene har fått den bistanden de er berettiget gjennom sin kontingent.

 

Benytter anledningen til å ønske alle en riktig god sommer. Husk å bruke personlig verneutstyr når dere skal pusse opp båt, terrasse, garasje både høyt og lavt i vårt langstrakte land. Vi har ingen å miste, så ta med dere litt av sikkerhetskulturen hjem.

 

Fungerende Klubblederassistent

 

Patrick Læret

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/15.06.2017.pdf