030717

Ukeinfo

Særdeles krevende tider:
Vi registrerer med stor grad av vemod at vi nå er kommet i den samme uheldige situasjonen som flere av våre kolleger hos konkurrerende selskap har kommet i for lenge siden. Nemlig reduksjoner i stillinger både offshore og på land. Heldigvis ikke på noen måte i samme omfang som mange andre har vært nødt til å håndtere. Som Patrick skrev i forrige ukebrev så skal vi selvsagt være på plass og hjelpe de av våre medlemmer som ønsker og trenger det som best vi kan. Vi gjør vårt aller ytterste for at antallet stillinger som det skal reduseres med blir så lavt som overhodet mulig.
 
Resurser på klubbkontoret nok en gang:
Vi er veldig glade for at vi kom til enighet med bedriften om at det var behov for bemanning av klubbkontoret i juli måned. Bedriften så i utgangspunktet ikke noe behov for dette, men har endret sin oppfatning og har godkjent at OAF får lov til å bruke Patrick til å avlaste fra 3 juli og tre uker fremover. Da vil Torild være tilbake fra sin ferie og undertegnede er ikke langt unna. Jeg drar på ferie til fredag og det er meningen at jeg skal være tilbake på plass 31 juli. Vi så litt svart på å stenge klubbkontoret i flere uker i juli men det slipper vi heldigvis. Stor takk til Patrick som stiller opp i en hektisk tid.
 
Nok en oppfordring om hjelp:
Vi har for litt siden fått trykket opp nye årshefter. Dem har vi sendt ut til alle våre medlemmer. Og like sikkert som trekkfuglene om våren så kommer det tilbake bøtter og spann med feil adresse. Har skrevet om dette før, men vær så snill alle sammen.
Når dere flytter/endrer adresse: Fortell det til oss slik at vi kan ha oppdatert kontaktinfo på den enkelte. Send inn riktig adresse til post@oaf.nu så retter vi opp. Det er ikke noen heksekunst, men vi må nesten vite rett adresse for å nå frem til dere.

God ferie:
Med gode ønsker til dere alle for en god og trygg ferietid. Til dem som skal kjøre langt: Kjør pent og forsiktig. Fortrinnsvis med innsiden av hodet. Trafikken i sydlige strøk kan tidvis være noe tøffere enn vår
 
Fungerende klubbleder
Jan Inge Olsen

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/29.06.2017.pdf