150917

Ukeinfo

 Tillitsvalgtkonferanse 2017

OAF vil arrangere årets tillitsvalgtkonferanse på MS Color Fanatsy 24.-26. oktober. Innbydelse er sendt ut til de tillitsvalgte. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte og HVO til å melde seg på snarest. På grunn av sykkel VM blir postgangen forsinket i tiden fremover, så bruk gjerne au@oaf.nu ved påmelding. OAF dekker reise, kost og losji. J
 
Lønnsforhandlinger
Bedriften har forhandlet med OAF, IE MODU, Lederne, Safe, Nito og Tekna for de individuelt avlønnede. Disse forhandlingene må kunne karakteriseres som tidenes skuespill fra bedriftens side. Det er åpenbart at forhandlerne stiller med bundet mandat, og i år som for to år siden er det helt umulig å kalle dette reelle forhandlinger. Bedriften fikk berettiget kritikk av oss for to år siden for samme forhold, men den gangen kastet de i alle fall ikke bort hverken sin egen eller vår tid.
 
Her brukes det to dager på «å forhandle» et nulloppgjør. Dette begrunner bedriften blant annet med dårlige økonomiske resultater så langt i år. Begrunnelsen er reell og tallenes tale er relativt klar, men en ting er helt sikkert. Dette oppgjøret vil i alle fall ikke motivere våre ledere ute i organisasjonen for videre å øke våre gode leveranser til kunden. Ei heller våre trofaste kontoransatte til å strekke seg den lille ekstra meteren i en allerede overarbeidet hverdag.
 
OAF har varslet bedriften om at oppgjøret bestrides og at saken oversendes IE sentralt for videre drøftelser i Stavanger.
 
Advokatforsikring inkludert i medlemskapet
Vi får med jevne mellomrom henvendelser vedrørende privat advokathjelp for Industri Energi- medlemmer. På minadvokat.no kan du lese om hva forsikringen dekker. Blant annet:
·         20 timer gratis rådgivning fra advokat per år
·         Dekning av saksomkostninger inntil 3 millioner kroner i rettsaker
·         Gjelder hele familien: Deg, samboer eller ektefelle og barn under 20 år som bor hjemme
 
 Fungerende Klubbleder
 
Jan Inge Olsen
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!