301117

Kjære medlemmer

 
Elektronisk styrevalg. Endelig kan vi informere om at valget til klubbstyret 2018 vil foregå elektronisk. Det vil si at alle medlemmer vil kunne avgi stemme fra sin egen PC, datamaskin på jobb eller fra sin mobiltelefon, ipad etc. Det har tatt tid å finne en programvare som tilfredsstiller våre krav til personvern, konfidensialitet og kvalitet. I høst har vi kjørt simulert valg flere ganger både på tillitsvalgtkonferansen og i klubbstyret. Etter en del tilpasninger har vi nå en utgave som skal tilfredsstille våre krav.
Nominasjonsprosessen vil, som vanlig, bli foretatt på årsmøtet 22. – 24. januar. Når nominasjonslisten er klar vil hver enkelt av dere få tilsendt en personlig mail med lenke til stemmeseddelen.
Vi håper at dette skal bidra til at deltakelsen på våre valg økes. Vi er så vidt meg bekjent, den eneste store klubben i Industri Energi, som fortsatt sender ut nominasjonslisten til uravstemming blant våre medlemmer. Dette er vi stolte av og ønsker å fortsette med det. Vi vil frem mot årsmøte komme med mere informasjon om valget, og hvordan vi skal gjennomføre det.
 
Årsmøtet 2018 blir avholdt på Kielferga mandag 22. – onsdag 24. januar. Innkallingene er sendt ut i brevs form i går. Vi håper at så mange som mulig deltar. Husk at forslag til årsmøtet må være klubbkontoret i hende senest 22.desember.
 
Oljearbeiderforeningen trenger din hjelp til å forberede hovedoppgjøret til våren. Årsmøtet vil, som vanlig, diskutere årets oppgjør. For å vinne frem med kravene er vi avhengig av å ha et tidlig og godt samarbeid med resten av forhandlingsutvalgene. Send derfor inn dine krav til post@oaf.nu så tidlig som mulig. Noen er allerede kommet inn, men vi trenger flere. Ikke nødvendigvis tallfestede krav, men også signaler om hva vi bør prioritere; generelt tillegg, tekniske bestemmelser, ulempetillegg osv.
 
Operasjonell bonus i KCAD. Som kjent fjernet bedriften ensidig vår operasjonelle bonus. Klubbkontoret jobber nå med å finne ut lovligheten av dette, og hva vi kan gjøre med det. Dette tar tid da hovedorganisasjonene må inn i bildet. Ordningen ble i sin tid godkjent av hovedorganisasjonene på utsiden av tariffavtalene. Skulle vi få negativt svar fra forbundet så har vi muligheten til å forhandle på bonusene nevnt i tariffavtalen. Vi gir oss ikke uten sverdslag.
  
Med vennlig hilsen
Tore Hegerberg
  
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!