081217

Ukeinfo

 En bauta takker av.

 Meldingen om at vår administrerende direktør, Paul Horne, fratrer sin stilling, kom overraskende på alle som var tilstede på siste allmannamøte. Paul har viet hele sin yrkeskarriere for selskapet, og gått gradene fra å starte som mekaniker i 1980. De siste 10 årene har han vært daglig leder. Før det var han seks år som driftsdirektør og var et godt valg som administrerende direktør fra 2007. Paul tok over ledelsen av selskapet like etter at vi fikk utenlandsk eierskap. Det i seg selv er en stor utfordring, da norsk arbeidslivskultur avviker i stor grad de utenlandske modellene. Paul har balansert ut dette på en god måte og ledet skuta i storm og stille.
 
Oljearbeiderforeningen, ved de tillitsvalgte i styret og forhandlingsutvalgene, har gjennom tett samarbeid lært Paul å kjenne som en særdeles hardtarbeidende og ærlig leder. Det er ikke få ganger det har gått en kule varmt, men Paul har vært flink til å skille sak og person. Vi var tidlig enige om at vi jobbet mot samme mål. Det var bare valg av verktøy og metode vi var uenige om. Dette har ført til en gjensidig respekt, som alle ansatte har hatt fordeler av.
 
Oljearbeiderforeningen vil advare mot å skylde på daglig leder når vi mister opparbeidete rettigheter, eller ikke vinner frem med våre krav og synspunkter. De tillitsvalgte vet veldig godt at ansvaret for disse situasjonene ikke ligger hos daglig leder. Paul har lojalt fulgt opp direktivene han har fått fra eierne via styret. Derfor må også alle ansatte skille sak og person når vi evaluerer situasjonene.
 
I de 10 årene Paul har sittet ved roret har bedriften levert positive resultater. Selvfølgelig ikke så mye som krevende eiere ønsker seg. Når vi tar i betraktning markedssituasjonen, konjunkturene og særdeles utfordrende kundekrav, så velger jeg å si at resultatene har vært å leve med. Uten Paul ville tallene høyst sannsynlig vært verre.
 
Vi takker Paul for over 37 år sammen og ønsker ham lykke til videre.
 
 
Med vennlig hilsen
Tore Hegerberg
  
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!