120118

Ukebrev

 Arbeidsforholdet mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren er et kontraktsforhold og et arbeidsforhold har et særlig tillitselement, hvor lojalitetsplikten spiller en stor rolle.

 
Lojalitetsplikten favner bredt. Her skal vi bare drøfte en bit av den, som er aktuell i dag.
Plikten til å etterleve vedtatte forordninger,( prosedyrer, arbeidsreglement og HMS-mål). Vi er i dagens situasjon i et konstant konkurranseforhold for å vinne nye, eller opprettholde, kontrakter. Vi blir mer enn noen gang målt på hvordan vi utfører arbeidsoppgavene. Måloppnåelse på HMS-hendelser veier tungt. Tilløp til, og reelle hendelser, er et viktig parameter i våre leveranser. Som selskap har vi utviklet et godt system for hvordan vi behandler tilfeller hvor det kan foreligge brudd på lojalitetsplikten. Brudd på lojalitetsplikten kan faktisk være saklig grunn for oppsigelse. Vi føler at tiden er inne for å repetere pliktene vi har for å opprettholde en høy sikkerhetsstandard. Følg prosedyrene – ingen short cuts – pass på hverandre. Nevner også en annen side av plikten som er aktuell. Lojaliteten skal rette seg mot selskapets interesser og ikke mot enkeltindivider i organisasjonen. Blir du satt til oppgaver som går på tvers av reglene så si stopp og ta «time out for safety».
 
 
Avd 92 RDS. Omorganisering av avdelingen nærmer seg en avslutning. Overtallig personell er planlagt omplassert pr. 1.april. Vi unngår dessverre ikke oppsigelser, men tallet er blitt redusert jevnt og trutt siden jobben startet tidlig i fjoråret. Tallet på mulige oppsigelser er pr. i dag ca 20% av en arbeidsstokk på ca 25. Arbeidet med å redusere antallet fortsetter.
 
 
Elektronisk valg.
Like før jul kjørte vi en fullskala test av det elektroniske systemet vi vil bruke ved valg. Testen var vellykket med hensyn til de krav vi setter til personvern og kvalitet i slike systemer. Tilbakemeldinger fra deltakerne er også udelt positive. Lav deltakelse på testen gjør at vi må henstille til alle medlemmer å delta når valget starter, umiddelbart etter årsmøtet den 22-24.januar.
Husk også at nominasjonen på årsmøtet avgjør hvem vi har å velge mellom. Spill derfor inn ditt forslag til en av de 30 som har sagt ja til å møte der.
 
 
Med vennlig hilsen

Tore HegerbergDet skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!