190118

UKEINFO

Vi er i en svært spennende anbudsprosess.
Oljearbeiderforeningen, verneombudstjenesten og bedriften har jobbet godt under veiledning av Safetec med å kartlegge og sette en så korrekt bemanning som mulig i forbindelse med det nye anbudet. Mange dyktige medarbeidere har deltatt i et omfattende arbeid, og brukt tid og ressurser oppunder julestria for å få kabalen til å gå opp. Tusen takk til alle dere som stilte opp på kort varsel og gjorde en stor innsats. Vi møtte på noen skjær i sjøen underveis, men i god samarbeidsånd og med litt mildt press fra noen av våre standhaftige Hovedverneombud så føler jeg meg nå rimelig trygg på at vi kom i land på en god måte.
 
Felles fokus fremover.
Starten på det nye året har vært preget av en del hendelser som vi utmerket godt kunne ha klart oss uten. Det er kort vei mellom suksess og fiasko i vår industri, og vi har alle et felles ansvar for vår sikkerhet og vår fremtid. Jeg vet veldig godt at det er lett å bli «skiltblind» og vår hverdag er så regulert av regler og prosedyrer at vi ofte hører at vi ikke har tillatelse til å tenke selv lenger. Men det har vi i aller høyeste grad, og vi er nå, kanskje mer enn noen gang før, avhengige av at vi gjør nettopp det. Jeg vil derfor nok en gang oppfordre hver og en av dere til å ta to skritt tilbake. Tenke over om oppgaven som står foran deg er godt nok planlagt og om sikkerheten er ivaretatt.
 
TOFS og andre tiltak.
For å sikre at alle i hele vår organisasjon har samme fokus, samt for å vise vår største kunde at vi tar uønskede hendelser svært alvorlig, så gjennomføres det i tiden fremover en TOFS med samtlige ansatte offshore. Noen vil nok reagere og se på dette som et nytt tiltak fra toppen som blir tredd nedover hodet på «gutta på gulvet»., Men jeg håper at uansett hvordan vi tenker og ser på dette, så vil det bidra til at vi sammen kan få en sikrere hverdag.
 
Etterlevelse.
Jeg er smertelig klar over at vi ikke kan skrive oss ut av alle utfordringene våre, men det vi kan gjøre i første omgang er å bruke de verktøyene vi faktisk har. Det er allerede skrevet hyllemeter med regler og prosedyrer. La oss bruke dette aktivt, og utvikle dialogen mellom ledelse og medarbeidere. Bruk oss som er tillitsvalgte og verneombud til å øke forståelsen for regelverket. La oss samarbeide enda bedre for å utforme våre levende arbeidsbeskrivelser slik at de blir enklere å etterleve. Det skaper eierskap og eierskap er nøkkelen til å bygge en trygg bedriftskultur. Vi må gjøre det vi sier vi skal gjøre.

Ikke vær redd for å si stopp om det er noe du er usikker på.
La aldri en leder eller en kollega presse dere til å gjennomføre noe dere ikke er trygge på. Oljearbeiderforeningen står bak hver og en av dere.
Sier dere stopp så sier dere det på vegne av alle oss som setter sikkerheten i høysetet.
 
Fungerende klubbleder
Jan Inge Olsen

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen! Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo19.01.2018.pdf