150218

Ukebrev

 Styrevalget er i gang

Årsmøtet har nominert kandidater til årets styrevalg. Du vil i en av de nærmeste dagene motta en e-post fra survey-noreply@mr.surveymonkeyuser.com på vegne av valg@oaf.nu med overskriften; Styrevalg for Oljearbeiderforeningen 2018. Åpne denne og delta ved valget. Følg deretter anvisningene. Her vil du finne oversikt over hvem som er nominerte. Du krysser av ved hvem du ønsker skal delta i styret, og hvem som skal bli vår revisor. Du kan stemme på inntil 10 personer. Noen vil stusse på hvorfor ikke hele dagens styre er på listen. Det skyldes at styret er valgt for 2 år, hvor halve styret er på valg hvert år. Dette sikrer oss den nødvendige kontinuiteten i styret.
Dette er første gangen vi gjennomfører elektronisk stemmegivning ved vårt valg. Det er lagt opp så enkelt for at flest mulig skal delta. Det er veldig viktig at alle deltar for at uravstemningen skal bli så representativ som mulig. Vi er, så vidt meg bekjent, den eneste klubben som ennå opprettholder denne demokratiske måten å velge tillitsvalgte på. Dette er vi stolte av. Benytt stemmeretten.
Det vil alltid være mulighet for feil i våre adresselister. Skulle du oppleve å ikke motta E-post om valget så ta kontakt via mail til post@oaf.nu så retter vi opp dette. Følg med på selskapets E-post den kommende uken og delta ved valget.
 
Oppsigelser.
Omorganiseringen av avd.92 har medført noen oppsigelser i både avd. 92 og i kompetansepoolen i boring. Klubbkontoret bistår nå våre medlemmer for å påse at både formkravene og sakligheten ved oppsigelsene er i tråd med regelverket. Vi har allerede avdekket feil ved noen oppsigelser som gjør dem ugyldige. Bedriften vil rette opp dette ved å gi nye oppsigelser med nye frister.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Tore Hegerberg
 
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!