020318

Ukeinfo

Som alle vet så er styrevalget i gang.
I forrige ukebrev ble det sendt ut info om det pågående styrevalget. Vi har i uken som har gått fått noe henvendelser fra medlemmer om at de ikke har mottatt mailen med link til avstemningen. Denne kom fra følgende mailadresse.
Det er mulig at den har gått i spam filter eller søppelpostkasse. Sjekk dette og om dere fortsatt ikke kan finne den så send en mail til post@oaf.nu.
 
Statoil har åpnet for mobilbruk offshore.
Oljearbeiderforeningen føler et behov for å advare mot noen fallgruber i den forbindelse. Viser til info fra personalsjef 18/1 -18, med særlig vekt på det som er highlighted.
 
Rutiner for oppbevaring og bruk av mobiltelefoner offshore i DPN    
  • Personlig elektronisk utstyr er kun tillatt brukt og oppbevart i boligkvarter.
  • Bruk og transport av elektronisk utstyr utenfor boligkvarter krever arbeidstillatelse varmt arbeid klasse B.
  • Mobiltelefoner skal alltid være satt til lydløs. Prat i mobiltelefon skal som hovedregel foregå på lugar eller steder hvor man ikke er til sjenanse for andre.
  • Mobiltelefonen skal ikke oppbevares i lommen.
Ansvar
  • Personell medbringer personlig elektronisk utstyr på eget ansvar. Dette gjelder både med tanke på eventuelle transportskader, samt tyveri.
  • Batterier og ladere kan være mulige antennelseskilder og må behandles og oppbevares deretter, og i henhold til leverandørens retningslinjer.
  • Den enkelte er ansvarlig for å følge retningslinjene, og brudd vil bli påtalt.
Beredskapssituasjoner
Personlig elektronisk utstyr skal ikke brukes i beredskapssituasjoner.
 
Vi ser dessverre for oss at noen kan falle for fristelsen og ta med seg sin mobil i et område hvor dette ikke er lov, glemme den i lommen selv om man ikke skal ha den der, etc, etc. Dette har vi erfart at bedriften slår hardt ned på og man må være særdeles oppmerksom på at det kan få meget alvorlige konsekvenser. I neste omgang så skaper det da ekstraarbeid for oss på kontoretL
 
Likeledes bør den enkelte være klar over at bruk av egen mobil offshore kan medføre store kostnader da signalene går via satellitt etter hva jeg forstår.
 
Klubbens drift.
Tore Hegerberg har nå skiftet sitt andre kne. Tærne peker rett vei og han er i full gang med opptrening. Det medfører imidlertid en lengre sykemelding og vi har fått Lars Terje Storevik inn på klubbkontoret som avløser. Han bidrar nå med støtte i forhandlinger, saksbehandling og ellers sårt tiltrengt moralsk støtte.
 
Torild har sagt nei til gjenvalg og Lars Terje vil også gå i opplæring hos henne med tanke på at han skal overta der på sikt. Torild har imidlertid sagt ja til å være revisor og valget vil avgjøre om det blir tilfelle. Mitt stalltips er at det er et sikkert løpJ
 
Patrick vil også hjelpe oss når han er ferdig avspasert. Det er veldig mye å gjøre og undertegnede er kjempeglad for all den hjelp han kan få. Vi prøver å forhandle med bedriften om mer resurser, men har ikke kommet i mål enda.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Fungerende klubbleder
 
Jan Inge Olsen
 
 
  
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!