220318

Ukeinfo - uke 12

Valg av styremedlemmer og revisor til Oljearbeiderforeningen

Det er svært gledelig å kunne melde om stor valgdeltakelse. Det er allerede kommet inn flere stemmer enn ved noe tidligere valg i OAF. Siste frist for å avgi din stemme er 30. mars. 2018. Resultatet kunngjøres kort tid etter dette.
 
Klubbens drift
Tore Hegerberg og Jan Inge Olsen er denne uken observatører på IE Modu sitt Årsmøte. Vi takker IE Modu for invitasjonen og ønsker lykke til med denne viktige begivenheten.
Våren er full av røde dager og såkalte «inneklemte fridager». Det er spådd lav aktivitet i neste uke, så klubbkontoret vil være ubemannet. Når dette er sagt, vil post sendt til post@oaf.nu bli lest. Henvendelser som ikke haster vil bli besvart etter påske når kontoret kommer i normal drift igjen 3. april.
Det er for tiden mange personalsaker som legger beslag på våre resurser og vi forsøker å bistå våre medlemmer så godt vi kan.
 
Jobber du sikkert?
Det har vært for mange uønskede hendelser de siste månedene og både bedriften og OAF er bekymret for denne utviklingen. Vi oppfordrer derfor alle til å være ekstra varsomme og sørge for at sikkerheten blir ivaretatt i alle operasjoner. Er du i tvil, så si STOPP! Ingen blir straffet for å ta en TOFS! Vi har ingen å miste.
 
Rykter VS bekreftet info
Vi som jobber offshore vet at det lett oppstår rykter. Mange har hørt at det kanskje blir borestans på Kvitebjørn. Kcad har ikke mottatt noe formell info om dette fra Statoil, men vil informere de ansatte dersom slik informasjon kommer. OAF ber om at det ikke spekuleres i om og evt når en borestans finner sted. OAF har gode rutiner i forbindelse med slike prosesser og forsikrer sine medlemmer at en eventuell nedbemanning vil skje i tett dialog mellom bedriften og OAF.
 
Benytter anledningen til å ønske alle en riktig god påske.
 
Fungerende klubblederassistent
Patrick Læret
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo22.03.2018.pdf