040418

Ukeinfo - uke 14

 Tildeling av Statoilkontrakter

3. april kunngjorde Statoil hvilke selskaper som fikk tildelt kontrakter. Kca Deutag Drilling fikk fornyet tillit på Oseberg B, C, Sør, Øst og Kvitebjørn. Archer ble den store vinneren i denne «konkurransen» og stakk av med hele 12 kontrakter. Av disse 12 er Gullfaks A, B og C som Kca Deutag har bemannet siden 2012. Kontrakten har en varighet på fire år med opsjoner på tre ganger to år.

Det er helt sikkert mange som nå har spørsmål knyttet til hva som skjer med de ansatte på Gullfaksriggene. Bedriften og OAF har god erfaring med å håndtere en virksomhetsoverdragelse. Denne prosessen er lovregulert og har som grunnregel at de berørte arbeidstakerne har rett til å være med over til ny arbeidsgiver, og får med seg sine lønns- og arbeidsvilkår. (lønns- og firma ansiennitet)

 

Tidligere og ny arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven paragraf 16-5 og paragraf 16-6 informasjons- og drøftingsplikt ved virksomhetsoverdragelse. For tariffbundne bedrifter har Hovedavtalen kapittel 9 også regler om dette. I tillegg oppstiller arbeidsmiljøloven kapittel 8 en generell plikt til å gi informasjon og gjennomføre drøftinger med de ansatte om forhold som er av betydning for deres arbeidsforhold.

Mer info kan du finne på IE sine hjemmesider, samt i denne artikkelen.

 

Med bakgrunn i ovenstående ber vi om at de ansatte beholder roen og venter på at bedriften kommer med informasjon vedrørende denne prosessen. Oljearbeiderforeningen vil påse at både Kcad og Archer følger de spillereglene arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen har fastsatt.

 

Styrevalget for OAF

Valget er nå avsluttet og vi er svært glade for stor valgdeltakelse. Hele 361 medlemmer valgte i år å benytte seg av sin stemmerett. Valgprotokoll vil publiseres i neste uke når Valgkomiteen kommer sammen for å kontrollere stemmesedlene.

 

 

Fungerende klubblederassistent

Patrick LæretRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo4.4.2018.pdf