130418

Ukeifo

Bekreftede rykter.
4. april fikk vi beskjeden om at Statoil ønsker faseskifte på Kvitebjørn. Etter hva vi forstår så vil dette faseskifte finne sted omkring 10. juni.
 
Overtallighet.
Bedriften hevder at dette faseskiftet vil medføre en mulig overtallighet på inntil 60 personer som ønskes løst ved permittering. OAF ser ikke at det er saklig grunn for dette da bedriften fortsatt bruker en stor mengde vikarer. Det er imidlertid enighet om at bedriften vil gjøre sitt aller beste for å sysselsette så mange som overhodet mulig i perioden mellom faseskifte Kvitebjørn og oppstart på Ringhorne. Det er også viktig å merke seg at selv om permittering varsles så er det slett ikke sikkert at den vil komme til anvendelse.
 
Oppstart Ringhorne.
Tidligere i vår fikk vi bekreftet at vi får fornyet tillit hos Point Resources på Ringhorne. Point har overtatt Ringhorne som tidligere var operert av Esso. Vi har hatt kontrakt med dem siden oppstart Jotun for maaaange år siden. Veldig positivt at Point nå valgte å gi oss ny tillit. Oppstart er planlagt til mars 2019 med oppbemanning ca. 100 dager før. Vi arbeider nå med å sende inn en del utstyr for rep og overhaling før ny oppstart og det vil bli enkelte stillinger om bord helt frem til oppstarten.
 
Styrevalget for OAF.
Som Patrick skrev i forrige ukebrev så er valget nå avsluttet. Valgkomiteen har gjort sin jobb og valgprotokollen er underskrevet. Det vil bli avholdt styremøte for det nye styret 25. april. Da vil vi konstituere oss slik vi pleier og hvem som vil fylle stillingene våre på tid besluttes der. Protokollen følger vedlagt ukebrevet.
 
 
Fungerende klubbleder
 
Jan Inge Olsen
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen! Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/valgprotokoll_2018.pdf