050806

Kreftfare for oljearbeidere!


– For tidlig å si noe om kreftfaren for oljearbeidere

 
Oslo (NTB-Einar Olsen): Forskere ved Universitetet i Bergen mener oljearbeidere på produksjonsplattformene i Nordsjøen har dobbelt så høy hyppighet av blodkreft som folk på land.

 

Les hele artikkelen her, legg merke til at de som har betalt av Staten ( det er oss) ikke påbegynner arbeidet sitt før 2010...som vanlig lenge på etterskudd...

 

http://www.nopef.no/art.asp?id=12942

 

henning@oaf.nu