080618

Ukeinfo - 08062018

Permitteringsvarsel og virksomhetsoverdragelse

Vi velger å informere om begge delene sammen da disse griper inn i hverandre. Vi ber samtidig om forståelse for at vi ikke kan informere så inngående om forholdene så lenge de er gjenstand for forhandlinger. Det gjelder både forhandlingene mellom bedriftene rundt virksomhetsoverdragelse og internt mellom fagforeningene og ledelsen om permitteringene. Først og fremst: ALLE RYKTER OM ANTALL ER FEIL. Så lenge forhandlinger pågår er dette bare spekulasjoner som skaper utrygghet. Antallet på dem som har mottatt varsel om mulig permittering er derimot bekreftet. Dette er 46 stk, men det betyr ikke at det blir 46 som faktisk blir permittert. Dette er det tallet som bedriften på det tidspunktet anså for mulig. Sammen med bedriften jobbes det med å redusere dette.
 
Det viktigste av alt denne uken er at vi har sikret at de som kan bli rammet av permittering fra Gullfaksriggene, opprettholder sin rett til å være med på overdragelsen den 1.oktober. Dette har det vært uenighet om , men ble løst i går mellom partene.
 
Når det gjelder hvem som blir omfattet av ansatte på land, om det blir deler av kompetansepoolen, så er dette pågående i forhandlingene mellom selskapene og vil således ikke være avgjort før avtalen er signert. Vi er representert i disse forhandlingene og følger med at lover , avtaler og regler blir fulgt. 
 
Nedbemanning land. I tillegg til ovenstående er vi også blitt informert at det er satt i gang en nedbemanning av stabsfunksjoner på land. Disse innskrenkingene følger både av tapet av Gullfaks og en generell kostreduksjon. Her har vi bare drøftet situasjonen etter Hovedavtalens regler. Vi vill komme tilbake med mer om dette neste uke.
 
Det er mange spørsmål ubesvart og jeg henviser til vår lukkede facebookside for disse. Der kan vi svare mere inngående enn på våre nettsider og ukebrev.
 
Hilsen Tore Hegerberg, 
Klubbleder
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo08.06.2018.pdf