090618

Følg oss på Facebook

Oljearbeiderforeningen har en lukket brukergruppe på facebook.

Her kan du stille spørsmål og få oppdatert informasjon vi legger ut.

 

Søk oss opp og be om å bli medlem.

 

https://www.facebook.com/groups/oaf.nu/

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!