050806

Rødgrønne ber kraftselskapene ta ansvar


Forsyningssikkerhet
Rødgrønne ber kraftselskapene ta ansvar
Rødgrønne energipolitikere krever at strømprodusentene tar større ansvar for forsyningssikkerheten.

 

Les hele artikkelen her:

http://www.petro.no/art.asp?id=3309

 

henning@oaf.nu