150618

Ukeinfo

En organisasjon, skrubbsulten på informasjon

Det er mye som skjer akkurat nå og OAF får mange henvendelser som går på det samme. Nemlig å bli flinkere til å informere. I utgangspunktet er det bedriftsledelsen sitt ansvar å informere om organisatoriske endringer og prosessen rundt dette. Undertegnede skulle gjerne informert både oftere og mer inngående, men saksbehandling og møtevirksomhet står ikke i forhold til resurser på klubbkontoret. OAF skal bli flinkere til å informere og vi oppfordrer våre medlemmer til å følge oss på Facebook. Der vil vi i tiden fremover legge ut løpende informasjon som er av interesse for våre medlemmer. På denne siden kan medlemmene også stille spørsmål direkte til oss. Se https://www.facebook.com/groups/oaf.nu/
 
Nedbemanning
Bedriften har sendt ut betinget permisjonsvarsel til 46 ansatte. Dette som følge av blant annet faseendring på Kvitebjørn. Nå i senere tid har det oppstått komplikasjoner med komplettering av siste brønnen på Kvitebjørn, noe som kan medføre at borestansen der blir forsinket. Vi kan ikke komme med mer detaljer rundt dette nå, men er i dialog med bedriften og vil holde våre medlemmer løpende orientert etter hvert som detaljene faller på plass. Vi jobber også videre med å komme til enighet om ny protokoll rundt kompetansepoolen. Erfaring fra tidligere samt siste ukes hendelser styrker vår tro på at vi unngår permitteringer.
 
Nytt K-HVO, Jan Inge Olsen, har omsider fått oversikt over vernetjenesten og har startet et arbeid for å strukturere denne bedre. Det er en del mangler i lister og posisjoner som ikke er fylt. I den forbindelse er det iverksatt valg av HVO på de installasjoner som vi i dag ikke skal opp- eller nedbemanne. Mer info om dette vil bli sendt ut på epost til vernetjenesten. Videre har K-Hvo opprettet god dialog med vernetjenesten i Archer og Equinor, samt deltatt i K-Amu på Osebergfeltet.
 
Flytting av personell før virksomhetsoverdragelse - Gullfaks
Det pågår fortsatt forhandlinger vedrørende hvilket personell som skal overføres til Gullfaks. I forbindelse med oppbemanning av Oseberg Sør og Ringhorne kan KCAD be om å få overføre nøkkelpersonell som har erfaring fra disse riggene. OAF sørger for at denne prosessen foregår iht lovverket og ivaretar våre medlemmers interesser.
 
Hilsen Tore Hegerberg, 
Klubbleder
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo15.06.2018.pdf