150618

Hvordan få varsler om nye innlegg på OAF sine Facebooksider


Hvordan få løpende varslinger når det legges ut ny informasjon på OAF sine Facebooksider:


https://www.facebook.com/help/187225274663021?helpref=faq_content


For å velge hva du blir varslet om i en gruppe, går du til en gruppe og klikker på Varsler under forsidebildet.
Deretter kan du velge følgende:
  • Alle innlegg: Du blir varslet hver gang medlemmer publiserer noe i gruppen.
  • Høydepunkter: Du blir varslet om foreslåtte innlegg og innlegg fra vennene dine.
  • Venners innlegg: Du blir varslet hver gang vennene dine publiserer et innlegg.
  • Av: Du blir ikke varslet når medlemmer publiserer noe.
Merk: Hvis en gruppe du er medlem av, får 250 medlemmer eller mer, settes gruppens varselinnstilling til Høydepunkter som standard. Denne innstillingen kan endres senere.
 


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/facebook_varsling.pdf