220618

Ukeinfo

 Aktiviteter på klubbkontoret

Undertegnede har denne uken måtte prioritere å repetere grunnleggende sikkerhetsopplæring med det formålet å kunne reise offshore på riggbesøk igjen. Som mange kjenner til, mistet jeg helseattesten på grunn av et dårlig kne for noen år siden. Etter operasjon og en lang periode med opptrening håper jeg nå å få denne tilbake. Jeg har som mål å bli mer synlig på heliporten, på rigger og i sosiale medier. Men siden jeg er en ambassadør for å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser med hensyn til arbeidstid, ser jeg at målet er både ambisiøst og krevende. Til tross for mange personalsaker, spørsmål og bekymringer fra våre medlemmer og møte med vår forbundssekretær, Jørn Erik Bøe, har OAF også hatt tid til dialog med bedriften. Med sistnevnte har vi drøftet blant annet nedbemanning blant de kontoransatte og undertegnet protokoll for virksomhetsoverdragelsen til Archer. Denne sier at «Navneliste over hvem som har rettigheter for overgang til Archer, vil bli utarbeidet og oversendt Archer senest 25.6.2018.» Fordelt på ansatte på land og offshore går 291 personer over til Archer. Bedriften har gitt uttrykk for at det vil komme info fra KCAD og Archer i form av et brev til de som blir berørt i løpet av neste uke.
 
Informasjon fra K-HVO
Jan Inge Olsen er travelt opptatt med både saker for vernetjenesten og for Oljearbeiderforeningen for tiden. Det er fortsatt mange saker som har «etterslep» etter nesten ett år som vikar som hovedtillitsvalgt. Man skulle tro at det ville være naturlig å overføre dette til nåværende hovedtillitsvalgt, men saksmengden gjør at dette ville slått veldig uheldig ut for OAF sine medlemmer. Jan Inge bruker også mye tid i møter med vår største kunde, Equinor. Men han ønsker å formidle at han først og fremst er en støttespiller til våre Hovedverneombud og verneombud offshore, på basen og på vårt hovedkontor. Jan Inge ønsker å styrke dialogen i vernetjenesten og på sikt også kompetansen. Alle verneombud oppfordres til å ta kontakt dersom de har spørsmål til eller synspunkter relatert til vernetjenesten. Bruk gjerne mail:_KCADNK-HVO@no.kcadeutag.com
 
Ferieavvikling på klubbkontoret
Tore Hegerberg har planlagt ferie 25. juni til 16. juli. Lars Terje Storevik ferierer i perioden 16. juli til 6. august og Jan Inge Olsen tar fri fra 9. juli til 6. august. Det vil i ferietiden være redusert kapasitet på klubbkontoret og vi ber om forståelse for at saksbehandlingstiden vil øke som følge av dette. Saker bes om mulig meldes inn på epost til post@oaf.nu
 
Oppstart av operasjon på Ringhorne
Point Resources har tilkjennegitt behov for personell på Ringhorne tidligere enn planlagt. I første omgang dreier dette seg om personell på nattskift fra og med juli/august og oppstart med fullt mannskap 1. november. Dette er flere måneder tidligere enn først planlagt, så dette er svært gledelige nyheter, som etter OAF sine erfaringer ytterligere reduserer troen på permitteringer.
 
Hilsen Tore Hegerberg,
Klubbleder
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo22.06.2018.pdf