290618

Ukeinfo

 UKEBREV

 
Ferieavvikling på klubbkontoret
Tore Hegerberg har nå startet sin velfortjente sommerferie og klargjør batteriene til det som ser ut til å bli en høst med mange utfordringer. Det er fortsatt mange personalsaker og uløste tvistesaker. OAF håper at forhandlinger vil føre frem, men ser allerede nå at enkelte saker må løftes på sentralt plan. Frem til Tore er tilbake 16. juli vil Lars Terje, Patrick og Jan Inge gjøre sitt beste for at medlemmene får svar på sine henvendelser. Som vi skrev i forrige ukebrev kan dette medføre noe lenger responstid, men vi skal forsøke å svare så snart vi kan.
 
Info fra Bedriften.
Bedriften har denne uken sendt ut en informasjonspakke til de som blir berørt av virksomhetsoverdragelse til Archer. Denne pakken består av følgende:
Avtale mellom KCA Deutag og Archer om overføring av personell
Informasjon fra KCA Deutag om virksomhetsoverdragelse og reservasjonsrett
Skriv om reservasjonsrett
Informasjon fra Archer
Informasjon om forsikringer for ansatte i Archer
Fortsettelsesforsikring Protector
Medlemmer som har spørsmål de ikke har fått svar på i denne informasjonen kan ta kontakt på post@oaf.nu. 
 
Oppsigelser blant noen av våre landansatte
Bedriften har sendt ut oppsigelse til noen av våre landansatte. OAF vil informere om at det er formkrav og tidsfrister som må følges dersom noen av våre medlemmer ønsker å kreve forhandlinger iht Arbeidsmiljøloven §17.3 Ta kontakt snarest på post@oaf.nu for mer info og skjema for utfylling i henhold til ovenstående.
 
Info fra Industri Energi - Reisetidsdommen
Høyesterett avgjorde i dom av 4. juni 2018 at reisetid i forbindelse med utførelse av arbeid andre steder enn på fast arbeidssted, og som finner sted utenfor alminnelig arbeidstid, skal anses som arbeidstid. Les mer på Industri Energi sine nettsider.
 
 
Patrick Læret, 
Klubblederassistent
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo29.06.2018.pdf