020818

Ukeinfo

På tampen av ferietiden. 
Det er trist og leit å motta telefon fra utlandet hvor et medlem er fortvilet når det går opp for ham at han mangler reiseforsikring. Industri Energi har en kjempegod Topp Reiseforsikring som alle bør ha. Sjekk nå lønnsslippen og se om du blir trukket for denne. Vil du ha den så ta kontakt på post@oaf.nu 
 
Mere om virksomhetsoverdragelse.
Det er mange spørsmål rundt AFP og gavepensjon på NR-området. Vi har vært forsiktige med å si noe om dette så lenge det var gjenstand for forhandling i årets NR-oppgjør, hvor SAFE valgte å gå til streik. Nå er streiken over og vi kan si noe konkret om dette. NR-området har sjømannspensjon, som er lovbestemt, hvor staten har varslet endringer i mange år. Målet her er å samordne sjømannspensjonen med pensjonsreformen som er gjennomført for resten av arbeidslivet. I tillegg har NR-området tariffestede pensjonsordninger, som også er gjenstand for endringer. I påvente av statens jobb med sjømannspensjonen har partene i et utvalg arbeidet frem overgangsordninger og ny pensjon. Deriblant AFP + 1G, som var oppe under årets forhandlinger. Der oppnådde vi å forlenge AFP+1G for 2 nye år, i påvente av endringene i sjømannspensjon. Jeg begrenser dette til å si hva som er viktig for våre medlemmer som nå blir virksomhetsoverdratt til NR på Gullfaks. Dere vil fortsatt være omfattet av AFP+1G. Og jeg tilføyer for egen regning: Er ikke sjømannspensjonen på plass innen 2020, så vil vi forlenge ordningen  2 år til. Du finner mer om pensjonsordningene og AFP+1G i denne filmsnutten på youtube. 
 
Loss of license
(tap av helseattest for offshore) er dårligere på NR-avtalen enn vår på NOG-avtalen.(Borebedriftsavtalen). Vi er på OSO-ordningen, ( Oljearbeidernes sosiale ordninger), mens NR kjøper denne i privatmarkedet. Vi har utbetaling fra 10 – 12 G, mens NR har 6 G. Vi har ikke nedtrapping før fylte 62 år, (og videre ved 65 år). NR har en overgangsordning for de på fast plattform på 6 G , med nedtrapping til 0 ved fylte 62 år. Hos oss kan erstatning oppnås inntil fylte 67 år. Ved årets oppgjør fikk de øket maxgrensen til 10G på NR-avtalen.
 
Med hilsen
Tore Hegerberg
Klubbleder
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo02.08.2018.pdf