240818

Ukeinfo

Fleip eller fakta. Misvisende kunnskap, - og andre myter.

Det var meningen å skrive litt om det forestående lønnsoppgjøret for våre individuelt avlønnede medlemmer. Dessverre så har ledelsen igjen utsatt disse forhandlingene på ubestemt tid. Jeg velger da å utsette det temaet og heller skrive litt om andre forhold som berører oss. Vi er nå gjennom flere tiår blitt fortalt at når etterkrigskullene nå snart blir pensjonister, så vil det være for få i arbeid til å finansiere fremtidige helsetjenester, eldreomsorg og pensjonister.(Den såkalte eldrebølgen). Dette ble bakteppet for pensjonsreformen, som igjen har skapt usikkerhet om ytelsene den dagen vi trenger de. Endringen av tjenestepensjonene har flyttet risikoen fra arbeidsgiver over på arbeidstakeren. I følge professor i økonomi, Bjarne Jensen, er disse mytene misvisende og en grov overdrivelse. Han skriver at perspektivmeldingene fra regjeringen Stoltenberg og Solberg har påvirket beslutningstakerne og politikerne våre til å fatte gale beslutninger. Så sent som i 2017 påstod Civita at det i 1970 var 5 yrkesaktive som spleiset på utgiftene til en pensjonist. I 2060 vil det bare være 2,5 yrkesaktive til å spleise på denne regningen. Professoren påviser at dette blir en grusom feil konklusjon. De har ikke tatt med at når levealderen øker så vil også andelen yrkesaktive holde seg høyt. I tillegg så er det ikke slik at alle pensjonister mottar omsorgstjenester fra kommunene. Tallet er faktisk at bare 1 av 4 mottar disse. Jeg nevner også at andelen unge som tar utdanning synker. Dermed stemmer ikke perspektivmeldingene. Ideen om at eldrebølgen vil knekke Norges økonomi er en bløff, spredd av reformkåte politikere.
 
Overfører vi ovenstående over i vårt daglige virke så er det på tide å stille spørsmål om vår egen bedrifts evne til å fatte beslutninger som bygger på saklig grunnlag. Vi er nå midt oppe i å bestride oppsigelsene som ble utferdiget på forsommeren. Allerede nå har de gått tilbake på flere, og vi fikk dem også til å trekke en oppsigelse denne uken. Neste uke skal vi også øke det tallet. Skal det tas beslutninger som rammer våre medlemmer så skal det være på et betryggende grunnlag i henhold til lover og regler.
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 
Med hilsen
Tore Hegerberg
Klubbleder
 


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo24.08.2018.pdf