270918

Ukeinfo

PÅ GJENSYN

Da er datoen for virksomhetsoverdragelse nært forestående. 215 av våre mest trofaste medlemmer går over til Archer på Gullfaksriggene. Det har alltid vært høy organisasjonsgrad på Gullfaks hvor de aller fleste har vært medlem hos oss. Mange av dem har vært med på overdragelse både i 2004 og 2012. Gullfaks har også bidratt sterkt med aktive tillitsvalgte både på skiftene og til klubbstyret. Vi håper å se dere i samme posisjoner hos Archerklubben i Industri Energi. Som ved tidligere kontraktskifter har det vært en del utfordringer om hvem som skal være med over, hvem som skal være igjen, osv. Vi har hatt oppmerksomhet på at lovens bokstav skal etterleves.
 
Manglende lønnsregulering pr.1.oktober medfører ikke at dere går glipp av dette. Dere har, uansett om hva KCA og Archer mener, rett på etter loven å ha med dere lønnsbetingelsene, som en individuell rettighet. Så selv om bedriften trenerer lønnsoppgjøret, vil dere få etterbetalt og få med dere tillegget, ETTER at dere har gått over. Noen få av dere er også del av tvistesaker vi har på lønn og ansiennitet. Disse vil også gå som normalt og dere vil få deres saker gjort opp, også etter 1.oktober.
 
Som overskriften indikerer så blir ikke dette en siste hilsen, men derimot «På gjensyn». Det syke kontraktregime i denne bransjen vil nok gjøre at mange av oss vil møtes igjen under samme logo.
For dere som er igjen og venter på årets lønnsoppgjør. Bedriften har ennå ikke kommet opp med ny dato for forhandlingene. Vi purrer ikke lenger da det er ledelsen selv som driter seg ut. Maken til dårlig respekt for de ansattes arbeidsvilkår skal man lete lenge etter.
 
Selv tar jeg en ukes hvile på en øy i Middelhavet.
 
Med hilsen
Tore Hegerberg
Klubbleder
Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen.


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo27.09.2018.pdf