180119

Ukebrev

 

Bonus. Ny kontrakt med Statoil fra 1.okt.2018 inneholder nytt bonusregime for bedriften. Denne ordningen er firedelt hvorav en del er forbeholdt mannskapet på riggen hvor bonusen er oppnådd. Samtidig er avtalen at bonusmidlene skal gå inn i velferdskassen og disponeres som velferdsmidler. Grunnlaget for bonusen er Perfect Well (PW), dvs at bonusen avhenger av om vi leverer brønnen før tidsplan. Her kan vi opplyse om at det allerede er oppnådd to bonuser på to av våre installasjoner. Vi var onsdag på møte med bedriften hvor vi fikk info om avtalen og drøftet hvordan dette skulle organiseres og praktisereres. Bedriften ønsker at det opprettes ansvarlige styrer på hver operasjon som skal fordele midlene etter statutter vi blir enige om. Vi diskuterte dette , men hadde ikke nok kunnskap om verken skattemessige forhold, regnskapsregler eller ansvarlighetsforhold ved organisering. Vi ble enige om å innhente kunnskap om de nevnte forhold hver for oss, og deretter møtes igjen.

I anledning personalforsikringen som OAF administrerer gjennom Sparebank 1 er det viktig for dere som har denne å huske på å gi oss i OAF beskjed om dere går av lønn.
Dette gjelder særlig de som søker permisjon eller de som har vært sykemeldt lengre en et år og som skal/mottar AAP. Vi må ordne det slik at dere får tilsendt faktura direkte
slik at dere ikke faller ut av ordningen viss sykdom/skade skulle vise seg å bli permanent. Når dere går av lønn vil premien ikke lengre trekkes og forsikringen vil da falle bort.
Gi oss en lyd om dette gjelder deg slik at vi får sørge for at du fortsatt er dekket om du blir syk eller av annen årsak, en tid, går av lønn

Årsmøtet avholdes den 28.januar. Husk da at årsmøtet nominerer medlemmer til årets styrevalg. Det er viktig at kandidater som ønsker å bidra blir foreslått av årsmøterepresentantene for å bli med på uravstemmingen. Vi har senere år sett en tendens til at færre og færre er villige til å bli styremedlem. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Din mening er viktig. Er du selv kandidat eller kjenner noen som er det. Sørg for å få ham nominert på årsmøtet.

Facebook. Vi holder på å revidere medlemslistene på Facebook-siden vår. Gå inn på Oljearbeiderforeningen på FB og sjekk om du har tilgang, viss ikke be om å bli det slik at vi kan få lagt deg til.

Med hilsen
Tore Hegerberg
KlubblederRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo18.01.2019.pdf