151013

Har du flyttet?


Husk å melde fra når du flytter!

Oljearbeiderforeningen bruker ikke den samme databasen som bedriften. Det er heller ikke automatikk i at vi blir underrettet om adresseendringer.

Får vi beskjed om ny adresse formidler vi dette videre til Industri Energi.
Sign.: torild@oaf.nu