260806

OSB prosjekter


Samarbeid

Nytt fra K-HVO:

OSB BRB upgr. prosjektet får egne web sider, her kan OSB personell holde seg oppdatert i prosjektet og sende sine kommentarer inn til verneombudstjenesten og bruker rep.

Sidene får en vanlig påloggings portal med nivåer for pålogging, alle som har intresse blandt brukerer og ledelse får selvsagt tilgang. Mail adr. til brukerrep. vil bli lagt inn på sidene..

Informasjon om påloggings domene + ( brukernavn og passord) blir gitt så snart sidene er oppe å går.

Den vil ligge eksternt fra både operatør og boreselskap.

Den 24 og 25.08.06 hadde vi den første workshop i konsept studiet i Kristiansand. Workshopen var meget vellykket, ei fjær i hatten til prosjektledelsen som hadde tilrettlagt dette meget bra og alle deltagerer var meget engasjerte. Husk at alle innspill er viktige, men alle ønsker er vanskelige å tilfredstille. Men kommer du ikke med dine innspill kan du aldri være sikker på at andre har de samme som deg. Skal vi i fremtiden få en optimale arbeidsplass må alle vise ansvar og delta.

God Helg

henning@oaf.nu