010906

Tillitsvalg konferanse 2006 avsluttet.


Liv, Steve og Steinar

Innleder Nestleder i Kjemisk, Liv, nå er det oss og ikke dem og vi

Selv pausene gikk med til debatt, her mellom Frode og Steve

Tillitsvalg konferanse 2006 avsluttet.

 

Den var etter oppsummeringen fra alle meget vellykket både på konferanse- og kursdelen.

Utfordringen fremover

er at en suksess forplikter, å få til enda bedere neste år.

 

 

 

 

Men her er det medlemmene og TV som det betror på.

Kan iallefall love

at vi på tid gjør vårt med tilrettelegging så er det deltagerne som skaper konferansene. Så sammen bør vi også klare det.

Nopef sentralt har lagt ut

 

uttalelsen vår om sammenslåingen på sine sider så det regner vi med at alle har fått med seg.

 

 

Kan bare avslutte med å takke

 

alle tillitsvalgte som tok seg tid til å være med tre dager av fritiden sin.

 

 

En særskilt takk til:

 

Liv nestleder i Kjemisk,

Frode nestleder i Nopef og

Steinar forbundssekr. Nopef.

 

 

Neste gang vi møtes er det oss i IE.

 

henning@oaf.nu