080906

Info fra K-HVO uke 36


Nytt fra K-HVO uke 36:
Som før informert om:


OSB BRB upgr. prosjektet får egne web sider, her kan OSB personell holde seg oppdatert i prosjektet.

Regner med at denne weben bør være operative ganske snart.

Alle vil kunne sende sine kommentarer inn til verneombudstjenesten og bruker rep.

Den 21.sept. 2006 skal vi ha en workshop om CRI.

Denne finner sted på Hydro kontoret på Sandsli.
Personell vil være CRI operatører og VO som er hjemme, de er kalt inn til den 20/09/06 på kvelden og da starter vi med en enkel middag, den 21/09 begynner møtet med Hydro kl. 0800. Det er nå vi har sjansen til påvirkning av vår egen arbeidsplass for fremtiden.

Husk at alle innspill er viktige, men alle ønsker er vanskelige å tilfredstille. Men kommer du ikke med dine innspill kan du aldri være sikker på at andre har de samme som deg. Skal vi i fremtiden få en optimale arbeidsplass må alle vise ansvar og delta.

Ellers har uken som har gått forsvunnet i møter (som vanlig)
To viktige møter har funnet sted denne uken:


Samlingslandsmøte i IE i Oslo, veldig bra og vellykket.


Hydro Boring sin HMS konferanse, Bergen.


Konferansen var meget bra, gode foreleserer, men dessverre var det sørgelig lite oppmøte fra verneombudstjenesten. Jeg hverken vil eller skal ikke ta stilling til hvorfor våre kollegaer i verneombudstjenesten ikke var med. Om de var invitert eller ikke?  Dette gjelder generelt. 
KCAD hadde i alle fall ett VO tilstede, mange andre firma Ingen.

Det har også vært noen kommentarer om K-HVO tar videre høyskole utdanning innen HMS-K, for å avklare noen enkle momenter, slik denne ikke avsted komme med flere kommentarer: Den taes ikke i arbeidstiden. Har ikke tatt ut sommerferie, så skolen taes i ferie dager og avpasseringer tilgode. Økonomi: ingen støtte til denne utdanning utenom fra Fagforeningen.Fagforeningen med LOfond dekker samlet inn en liten % av totalkost. Grunnen til kompetanseheving er for å kunne gjøre en bedre jobb som TV og K-HVO for dere mine kollegarer.

Skal vi hevde oss som arbeidstakerrep. idag,

må vi alle bestrebe oss på å skaffe oss mer og mer kompetanse.

Dette er en oppfordring til dere alle å gå på kurs,

uavhengig av om selskapet dekker dem eller ikke.

Vårt nye forbund IE har mange gode kurs, som er gratis med alt dekket og du trenger bare å bruke av din egen fritid.
http://ie-kompetanse.industrienergi.no/

Ellers nok et bra sted som det også er veldige gode økonomiske vilkår knyttet til:
http://www.aof.no/


Her er også en meget god kurs og skole, men TI koster. Men det å gå på TI er verdt hver eneste krone. Går selv her på HMS ing. skole og Kvalitetsleder skole.
http://www.teknologisk.no/


God Helg


henning@oaf.nu