100906

Sviket i sykelønnsordningen og valgløfter

Sviket i sykelønnsordningen og valgløfter

I morgen mandag 11/09/06 skal det etter info være oppvask møte i AP.

Håpet er at resten av Stortingsgruppen tenker litt lenger enn de vi har valgt som landets fremste og får Statsråd Hansen til å snu.
Det er ingen skam å snu i tide……eller kanskje Hagen får rett denne uken vi går inn i, at det blir bytte av minister for å redde ansikt. Uansett ekstremt dårlig håndverk.

To ting jeg ALDRI ville trodd om AP sine Tillitsvalgte:
(For håper de fortsatt forstår de er tillitsvalgte og kan bli kastet ved neste valg. Eller kanskje det er det dem vil? Jeg bare spør!)
Innføring av ekstra skatt, populært kalt matskatt for offshore arbeiderne.
Rasering av IE avtalen, og brudd på alle demokratiske spilleregler.
Dette særlig når vi alle husker hva Jens sa før han fikk flertall på tinget…..

Eller er det som det blir sagt -- SV på sitt "beste", For Landet sitt beste håper dette blir første og siste gang rund Kongens Bord.

Ekstra skatten for Offshore arbeider er jo klart blitt kreditert SV med Finans Ministeren.
Kan jo bare ta for seg alle svada svarene Hennes personell har sendt alle som har sendt mail.
OBS så langt vi er informert om likelydene svar, som vært masse utsendelse.

Er enig med vår forbundslederen, at det hadde kanskje vært bedre om det hadde vært en mindretalls regjering, enn å ha SV med.

For med det siste skattetrykket her, blir det nok dessverre noen selskaper som går dukken og isteden for IE så blir det EXIT og ekskluderende arbeidsliv for mange arbeidstakerer.
Mange, mange personer i Norge blir nå satt utenfor arbeidslivet med Hansen / Halvorsen sitt utspill på sykelønnen. Ta for eksempel barnehage utbyggingen privat. Dersom de to ministerer fortsatt ikke forstår dette bør de virkelig lære sin ABC på nytt.

Et liten artikkel på NRK / NTB i dag,


http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.975109
 

Sitatet her bør si alt:

Et utvalg i SV anbefalte Kristin Halvorsen å kutte i sykelønnen for å skaffe penger til andre formål.

Publisert 09.09.2006 21:08 Oppdatert 09.09.2006 21:16
Halvorsen bekrefter at hun fikk anbefalingen fra utvalget, men avviser at anbefalingen var avgjørende for regjeringens forslag om sykelønnskutt som kom tirsdag denne uken.
– Det er riktig at det foreligger forslag til mange forskjellige endringer som kan foretas på statsbudsjettet, sier Halvorsen.
SV-rapporten anbefaler at arbeidsgiverne skal betale 10 prosent av utgiftene ved sykefravær, men det gjøres unntak for gravide, folk over 50 og spesielt vanskeligstilte.
Forslaget skal svært likt det omstridte forslaget fra regjeringen.
(NRK-NTB)

Ellers følg linker under om du har inntresse:


http://www.lo.no/portal/page?_pageid=56,1325537&_dad=portal&_schema=PORTAL&=1

http://www.industrienergi.no/default.asp?id=53


http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/1.973475


http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=129891
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=129992
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=129971

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=129758

 

Eneste måten vi kan ha innflytelse på er å stå opp og si vår mening, send mail, ring snakk med din rep. på tinget. La dem alle forstå at dette handler om å ikke ødlegge flere arbeidsplasser enn det norske politiker alt har klart med å være sirompa og snevert synt.

Jeg tror mer og mer at vi menige kvinner og menn har mer fornuft enn det enkelte ministerer har.

 

henning@oaf.nu

Nestleder