120906

Lønnsoppgjøret for landansatte

Lønnsforhandlingene er nå avsluttet. Det ble oppnådd enighet om en total ramme på 5,5% som fordeles slik:


- For lønnsgrupper t.o.m. kr 362.500,- gis et kronetillegg på 14.500,-
- For grupper over kr 362.500,- gies et generelt tillegg på 4%

- Til individuell fordeling 1,5%

Sign. torild@oaf.nu

Sign. torild@oaf.nu