290906

Ungdomskonferanse for medlemmer under 30 år

Industri Energi innviterer til Ungdomskonferanse den 13.-15.oktober på Sola Airport Hotell. Målgruppen er dere av våre medlemmer som er under 30 år. Det er begrenset antall plasser og vi vil også fordele plassene på de forskjellige klubbene etter størrelse. Industri Energi dekker reise og opphold, men vi dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste til dette arrangementet.

For nærmere infomasjon se lenke http://ie-kompetanse.industrienergi.no/default.asp?id=157
Sign.: torild@oaf.nu